Zorgverzekering kiezen, welke is het meest passend?

Zorgverzekering kiezen, welke is het meest passend?

Het kiezen van een zorgverzekering heeft ons een bepaalde vrijheid gegeven. De zorgverzekeraars hebben echter zo’n complex aanbod gecreëerd, dat veel mensen het toch moeilijk vinden om de zorgverzekering te vinden die past bij hun behoeften. Hieronder ga ik ook op een aantal onderwerpen in die meer indirect te maken hebben met de keuze voor een zorgverzekering. De kosteneffectiviteit van de complementaire gezondheidszorg is belangrijk, want de kosten voor onze gezondheidszorg, moeten we toch gezamenlijk ophoesten…. Als u direct informatie wilt over de mogelijke vergoedingen van Praktijk de Merel klik dan op onderstaande link. Elk jaar verandert er wel iets op dit gebied en de gezamenlijke zorgverzekeraars communiceren hier pas over na de start van het nieuwe jaar.

Zorgverzekering CZ, Achmea en diverse andere verzekeringen

Het wordt steeds moeilijker om een aanvullende verzekering te kiezen omdat onder andere zorgverzekering CZ, Achmea en anderen veel vergoedingen voor  complementaire therapieën sinds een aantal jaren, uit het pakket hebben geschrapt. CZ en Achmea bepalen het beleid voor veel andere verzekeraars, die onder hun koepels vallen. En voor degenen die hierbij verzekerd zijn, geldt deze verslechtering van de voorwaarden dus ook. Een aantal vormen van natuurgeneeskunde vallen nog wel onder het vergoedingssysteem van CZ en Achmea, waaronder kinesiologie. Dus voor de consulten van Praktijk de Merel krijgt u nog wel een (gedeeltelijke) vergoeding.

Meerdere verzekeraars erkennen van een beroepsvereniging sommige werkvormen wel en sommige werkvormen niet meer. Onderzoek naar werkzaamheid van diverse therapieën is beperkt aanwezig, of wordt als kwalitatief onvoldoende beoordeeld.  Reguliere gezondheidszorg kent veel vergelijkbare zwaktes qua onderzoek. Maar een nog groter probleem is de financiering van het onderzoek. Dat wordt vrijwel geheel door de farmaceutische industrie gefinancierd. Wat wordt wel onderzocht en wat niet? Wie betaalt, die bepaalt is een belangrijke factor.

Het  beleid van CZ en Achmea wordt door de beroepsgroep van complementair therapeuten als schrikbarende willekeur ervaren, want een heel aantal beroepsverenigingen die werken met veel wetenschappelijk onderzoek, zijn ook op de ‘zwarte lijst’ terecht gekomen. Therapeuten die orthomoleculaire gezondheidszorg toepassen, staan er bijvoorbeeld op. Zij adviseren bij het gebruik van vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen voor gezondheidsproblemen. De meeste patiënten hebben geen flauw idee hoeveel onderzoek  er is gedaan naar de werkzaamheid van deze middelen. Patiënten zijn, logisch en terecht, vooral geïnteresseerd in het effect van deze middelen en therapieën op hun eigen gezondheid.

De Ayurveda is afkomstig uit India en wordt al duizenden jaren toegepast en ook hier is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Deze informatie heeft mij als therapeute zo geschokt, dat ik op deze pagina meer schrijf over gezondheidszorg en wetenschap.

Wetenschap versus heksenjacht?

Af en toe denk ik dat de heksenjacht nooit is gestopt…. Soms bekruipt mij het gevoel dat de (medische) wetenschap, die zwaar leunt op de farmaceutische industrie, bepaalt wat je wel of niet mag denken. En waar je wel of geen baat bij mag ervaren. Zorgverzekeraars leunen meestal zwaar op meningen van artsen. En artsen willen graag onderzoek doen (prima!), maar zijn voor onderzoeksgeld veel te afhankelijk van de farmaceutische industrie. Double blind placebo gecontroleerd onderzoek heeft een goede kant, maar het is teveel ‘symptoombestrijding bij de gemiddelde mens’. Inmiddels wordt bijvoorbeeld steeds duidelijker dat symptomen bij vrouwen en goede behandelmethoden voor hen, behoorlijk kunnen afwijken van de groep ‘mannen tussen de 18 tot circa 30 jaar’ die meestal deelnemen aan onderzoeken voor nieuwe geneesmiddelen. Ook ouderen kunnen zeer afwijkend reageren ten opzichte van de groep bij wie de medicijnen zijn uitgeprobeerd. Veel mensen gebruiken meerdere soorten medicijnen en die combinaties zijn ook niet onderzocht. Er wordt gelukkig daar wel meer duidelijk over (met behulp van DNA-onderzoek) of middelen door bepaalde leverenzymen (CYP-enzymen) worden afgebroken. Dat levert iets meer inzicht op in combinaties van medicijnen, zeker als er gebruik wordt gemaakt van medicijnpaspoorten, die gebaseerd zijn op onderzoek naar deze – individueel bepaalde – CYP-enzymen. Daarmee kan ook worden beoordeeld of er een verhoogd risico is op bijwerkingen van bepaalde medicatie.

Het is bekend dat er relatief veel hoogopgeleide vrouwen gebruik maken van complementaire gezondheidszorg. Sommigen journalisten hebben de neiging om verbijsterd te zijn over het gebrek aan kritisch denken van ‘dit soort vrouwen’. En ik vraag me dan af, hoe blind je als journalist kunt blijven, dat je negeert hoeveel misleiding er plaats vindt door de farmaceutische industrie. Die blindheid neem ik ook waar bij artsen.  Dus wie is hier naïef?

Er zijn ook andere methoden van onderzoek die de wetenschappelijke toets kunnen doorstaan, die vaak wel bruikbaar zijn voor de werkwijzen die in de complementaire gezondheidszorg worden gebruikt. Lees er hier meer over.

Wetenschap en zwart wit denken

De farmaceutische industrie brengt enerzijds levensreddende middelen op de markt en stimuleert vernieuwing. Anderzijds ontstaan er door de huidige werkwijze van de reguliere gezondheidszorg steeds meer chronische klachten. Wetenschap in de gezondheidszorg kan alleen toegepast worden als er zwart of wit wordt geoordeeld. Je bent of ziek, of niet ziek. Maar een ziekte kan soms wel een voorgeschiedenis hebben van circa 20 jaar. Of je hebt chronische klachten gekregen na een bepaalde gebeurtenis, na een bepaalde infectie of na een langdurige stressvolle periode. Dat soort ziektes leent zich niet voor een scherpe zwart wit analyse. De werkelijkheid is zelden wit of zwart, maar vaak lichtgrijs, een midden tint grijs of donkergrijs.

We nemen uiteindelijk allemaal selectief waar en ook onze herinneringen zijn selectief.  Wat ons het diepste heeft geraakt, herinneren we ons het beste. Kun je daarop wetenschappelijke keuzes baseren? Is er iemand echt in staat tot objectiviteit? Zeker in de psychische gezondheidszorg zijn veel grijstinten aanwezig. Is de macht van ‘het geld’ in onze westerse gezondheidszorg niet veel te groot?

Kosten en kosteneffectiviteit complementaire gezondheidszorg

De kosten voor de ziektekostenverzekeringen stijgen elk jaar weer, terwijl uit diverse onderzoeken is gebleken dat verzekerden die ook complementaire zorg gebruiken, goedkoper zijn voor hun verzekeraar, dan degene die alleen gebruik maken van de reguliere gezondheidszorg.

Tussenpersoon verzekeringen complementaire gezondheidszorg

Er is ook een tussenpersoon die probeert om verzekeraars te bewegen een evenwichtiger pakket aan te gaan bieden. Daarin moeten complementaire en reguliere gezondheidszorg een gelijkwaardige positie hebben. Zijn website is www.sesamadvies.nl. Zolang dit streven nog niet gerealiseerd is, zoekt hij voor zijn cliënten uit welke zorgverzekeringen de beste voorwaarden hebben. Dit is vooral belangrijk voor degenen die gezondheidszorg willen waarin natuurlijke middelen de eerste keuze zijn.

Zelf een goede zorgverzekering zoeken

Als u zelf wilt uitzoeken wat de beste keuze voor u is én u raadpleegt ook artsen en therapeuten voor complementaire geneeswijzen, dan is het belangrijk om te kijken welke vergoedingen diverse verzekeraars aanbieden.

Een dikke adder die bij veel verzekeraars onder het gras verstopt zit, is een maximaal bedrag per dag. Dit zijn vaak bedragen van 25 tot 45 Euro. Dit bedrag lijkt gebaseerd te zijn op een huisartsenconsult wat 10 minuten duurt. Een huisarts mag daarvoor ruim 25 Euro declareren. Een natuurgeneeskundige of andere therapeut voor aanvullende geneeswijzen kan wel een uur of langer bezig zijn. De consulten bij Margreet Chardon duren bijvoorbeeld meestal anderhalf uur.
Sommige therapeuten hebben korte consulten/ behandelingen en bij hen moet je vaak na 1 of 2 weken terugkomen. Daar is zo’n maximumbedrag per dag vaak geen probleem.

Er zijn ook therapeuten waar je maar eens in de 6 tot 8 weken komt. Die geven vaak langere consulten. Dan zit je wel met een probleem bij zulke zorgverzekeraars. Kies dus voor een zorgverzekeraar die je de ruimte laat zelf te kiezen hoeveel je per jaar mag besteden. Een maximaal bedrag per dag biedt veel minder vrijheid.

Concurrentie tussen en verdiensten van verzekeraars

Verzekeraars verdienen op dit moment vooral aan hun aanvullende en tandartsverzekeringen. Op de tarieven voor de basisverzekering voeren ze concurrentie met elkaar. Vergoedingen voor aanvullende verzekeringen zijn heel complex, want als je bijvoorbeeld een bril draagt, dan is vergoeding daarvoor ook een belangrijk aspect bij je keuze. En elk jaar kunnen de verzekeraars hun voorwaarden weer wijzigen. Dat maakt het voor veel mensen erg onoverzichtelijk.
Er zijn ook vergelijkingssites die helpen om een keuze te maken, zie ook hieronder.

Overzicht vergoedingen consulten Margreet Chardon

Hier vindt u informatie over verzekeraars en welke consulten door hen vergoed worden via het aanvullende pakket: www.zorgwijzer.nl bij een therapeut die lid is van de LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) . Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Check de informatie met de informatie van de zorgverzekeraar van uw keuze.
Let op, niet alle verzekeraars vergoeden consulten van alle therapeuten. Bent u al in behandeling bij een therapeut, let dan op van welke beroepsvereniging hij of zij lid is. Bij de informatie van verzekeraars staat vaak genoemd welke beroepsverenigingen zij erkennen en waarvoor zij dus een vergoeding geven. Vrijwel alle verzekeraars zien de LVNT als erkende beroepsvereniging. De overgrote meerderheid van de verzekeraars vergoeden consulten van de aangesloten therapeuten, in elk geval gedeeltelijk. Dit is ook afhankelijk van het aanvullende pakket  wat u heeft gekozen.