Werkwijze

Werkwijze

  1. Eerste consult en voorbereiding
  2. Hoe lang duren consulten en hoe veel consulten zijn nodig?
  3. Diagnose
  4. Wat is kinesiologie?
  5. Oorzaken van aandoeningen

Eerste consult en voorbereiding

Vooraf krijgt u lijsten met vragen en symptomen toegestuurd, die voor de eerste afspraak dienen te worden teruggestuurd. Ook wordt u gevraagd een eetverslag in te vullen. Op basis hiervan krijg ik al een eerste beeld van mogelijke samenhang tussen klachten en daarmee van mogelijke oorzaken.
Het eerste consult begint met een gesprek, waarin het één en ander toegelicht kan worden, onder andere wat u met de behandeling wilt bereiken/ van de behandeling verwacht.
Daarna bespreken we de klachten en mijn indruk over welke systemen zwak zijn (spijsvertering, hormoonhuishouding, immuunsysteem e.d.) Vervolgens geef ik zo gericht mogelijk voedingsadviezen en noem zo nodig wat mineralen of andere stoffen waaraan tekorten zouden kunnen zijn, gezien uw klachten. Daarna wordt besloten of het zinvol is om een ontlastingsonderzoek te laten doen of dat het meer gewenst is om via kinesiologie verder uit te testen wat de energetische verstoringen zijn en wat de beste methode is om de klacht(en) aan te pakken. Zo’n energetische verstoring hoeft niet te betekenen dat organen al aangetast zijn. Soms komen echte klachten in het betreffende gebied pas weken of zelfs jaren later. Met kinesiologie kun je ziekten vroegtijdig opsporen en tijdig maatregelen nemen. Als je je fitter voelt na een behandeling, dan is dat een teken dat het met je gezondheid de goede kant op gaat.

Bij sommige klachten is het beter om (ook) middels laboratoriumonderzoek iets uit te laten zoeken of iets bevestigd te krijgen wat er energetisch is uitgetest. Zeker als er sprake is van een aandoening waarbij wordt geadviseerd om langdurig bepaalde middelen te slikken of ingrijpende veranderingen in uw voedingspatroon aan te brengen vind ik dat zeer aan te raden. Ik werk samen met een laboratorium voor onderzoek van de darmflora en kan u verwijzen naar een laboratorium voor het laten doen van bloedonderzoeken, met uitgebreidere testen dan in de meeste reguliere huisartsenlaboratoria worden gedaan.
Aan de linkerzijde vindt u onder de kop ‘Gezondheidscoach’ de methodes die ik toepas, met een link voor verdere informatie.

Duur van de behandeling en frequentie

De eerste behandeling duurt meestal anderhalf tot 2 uur, de volgende behandelingen één tot anderhalf uur. Bij kinderen probeer ik de tijd te beperken tot 1 uur per consult. De meeste mensen hebben voldoende aan 2 tot 4 behandelingen. Bij chronische en ernstige klachten komen mensen in het eerste half jaar circa eens per 6 weken en daarna 1 keer per 3 maanden of zelfs maar 1 keer per jaar. De patiënt is degene die hierover beslist. De therapeut heeft een adviserende rol hierin.

Diagnose

Formeel mag een diagnose alleen gesteld worden door mensen die een universitaire medische studie hebben gevolgd. Ik heb een natuurgeneeskundige opleiding en ben geen arts. Bij ernstige klachten vind ik het daarom belangrijk, dat mensen die bij mij op consult komen, eerst bij hun huisarts zijn geweest.
Bij mij komen vooral cliënten die geen oplossing kunnen vinden voor hun klachten bij de ‘gangbare’ geneeskunde, of die klachten hebben die in de gangbare geneeskunde meestal niet als ‘ziekte’ worden gezien, bijvoorbeeld vermoeidheid, prikkelbare darm of stemmingswisselingen voor de menstruatie. In de reguliere gezondheidszorg krijgt men frequent te horen dat ‘je er maar mee moet leren leven’. In de complementaire gezondheidszorg worden relatief kleine klachten gezien als handvaten om grotere problemen op de lange termijn te proberen te voorkomen.
Daarnaast kan de arts wel zeggen “dat je er maar mee moet leren leven” maar als je de situatie onleefbaar vindt, is het logisch dat je door gaat zoeken om te kijken of er wel vermindering van de klachten te bewerkstelligen is.

Wat is kinesiologie?

In de kinesiologie wordt gewerkt met spiertesten. Een Amerikaanse chiropractor, Georg Goodheart, ontdekte in de jaren zestig van de vorige eeuw, dat er een samenhang bestaat tussen spiergroepen, meridianen en organen. Te hoge of te lage spierspanning in een bepaald gebied blijkt samen te hangen met een verstoring van de desbetreffende meridiaan of het daaraan gekoppelde orgaan. Kinesiologie is dus gebaseerd op de westerse geneeskunde en de meridiaanleer uit de traditionele Chinese geneeskunde. John F. Thie, ook een chiropractor en leerling van Georg Goodheart maakte deze inzichten ook bruikbaar voor niet-medici en ontwikkelde het Touch for Health systeem.
Uit deze methoden zijn vele specialisaties voortgekomen; ik werk met kinesiologie volgens de methode van Totaalbalans. Bij deze link vindt u ook meer informatie over de spiertesten en de uitgangspunten waarop dit systeem is gebaseerd.

Oorzaken van aandoeningen

Met behulp van kinesiologie kunnen zowel lichamelijke als emotionele oorzaken of andere verstorende invloeden van buitenaf worden getest. Vaak is er sprake van meerdere oorzaken: er zit een erfelijke zwakte, daarbij is een emotioneel aspect gekomen, omgevingsinvloeden werken als eerste negatief in op de zwakste plek van het lichaam en zo ontstaat er een soort stapeling van factoren. Het is belangrijk om al deze aspecten mee te wegen en aan te pakken in de behandeling van klachten, anders creëert het lichaam soms op een andere plek ergere symptomen om toch aandacht te vragen voor de dieperliggende problematiek. Als er alleen met symptoombestrijdende middelen wordt gewerkt, kun je van de regen in de drup komen.
Daar zit niemand op te wachten.