Vaccinaties, nut en risico’s

Vaccinaties, nut en risico’s

Vaccinatie biedt duidelijk bescherming tegen bepaalde ziektes. Of de daling in de aantallen van die ziektes alleen daaraan te danken zijn, is een punt van discussie. Er is ook discussie over mogelijke nadelen van vaccinaties, onder andere over de leeftijd waarop baby’s gevaccineerd worden en de combinaties van vele ziektes die er in een cocktail worden aangeboden. Er zijn diverse informatieve websites die het kritisch kijken naar nut en risico van vaccinaties willen bevorderen. De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken is opgericht in 1994. Inmiddels zijn er in alle delen van de wereld deskundigen die zich gespecialiseerd hebben in het bestuderen van risico’s ten opzichte van de voordelen van vaccinatie. Door de kennisuitwisseling wordt de groep critici groter.

Tweede en derde deel van deze webpagina

Het is mijns inziens niet zinvol als informatie op teveel plekken verspreid staat, dus op deze pagina staan in het tweede deel vooral verwijzingen naar websites die veel informatie bieden. In het eerste deel staat informatie die als doel heeft een betere afweging te kunnen maken tussen het risico’s van ziektes versus het risico van vaccinaties. Het zijn losse opmerkingen en vragen die je jezelf kunt stellen. Op websites die in het tweede deel genoemd staan, kun je veel meer informatie vinden.

In het derde deel staat informatie over de Spaanse griep. Waarom werd deze griep zo desastreus voor 40 miljoen mensen?

Risico’s ziekten versus risico’s vaccinaties

Het risico van bepaalde ziektes moet natuurlijk niet gebagatelliseerd worden. Een kind wat bijna stikt in een kinkhoestaanval is heel heftig. Maar ook bij pseudokroep of astma kunnen kinderen bijna of zelfs helemaal stikken. Als het risico op astma hoger wordt bij vaccinaties hebben we dan de goede keuze gemaakt om bijvoorbeeld kinkhoest te bestrijden? Of gaan we door met vaccinaties ontwikkelen die ook astma zouden kunnen voorkomen? Zou dat mogelijk zijn? Astma is een onbalans van het immuunsysteem en dat is iets heel anders dan een infectieziekte. Tegen een infectieziekte kun je vaccineren, maar niet tegen een onbalans van het immuunsysteem.

Functioneren immuunsysteem

Op de webpagina over allergie staat informatie over de functie van de thymus in het immuunsysteem. Bij het stukje daaronder, over de rol van de darmen in het immuunsysteem, staat ook informatie over de balans tussen bepaalde cellen van het immuunsysteem, die in de thymus worden aangemaakt. Bij een onbalans tussen de thymushelpercellen I en de thymushelpercellen II ontstaat er een groter risico op auto-immuunaandoeningen en allergieën. Als we ons ‘blindstaren’ op één ziekte of enkele ziektes, dan zien we misschien teveel andere aspecten over het hoofd. Misschien bestaan er geen echte keuzes voor honderd procent veiligheid, die we onze kinderen natuurlijk allemaal wel heel graag willen bieden.

Ondersteuning van het immuunsysteem bij vaccinaties of ziektes

Ook extra vitamine C kan voorkomen dat een reactie op een vaccinatie uit de hand loopt. Ik heb een voorkeur voor liposomale vitamine C.
In elk geval kan het helpen je kind extra vitamine A te geven, wat een bijdrage kan leveren bij het voorkomen van ernstige complicaties bij mazelen.

Zwangerschap, ziekte en vaccinatie

Als een zwangere vrouw rode hond krijgt kan dit zeer dramatische gevolgen hebben voor het ongeboren kind. Dit geldt echter ook voor toxoplasmose en andere ziektes. Dat is geen reden om de risico’s van rode hond te bagatelliseren, maar het is en blijft erg belangrijk de voor- en nadelen van vaccinaties zo goed mogelijk tegen elkaar af te wegen. De Nederlandse overheid biedt echter vrijwel alleen informatie over mogelijke voordelen. Op basis van die informatie kan een ouder geen afgewogen oordeel vormen.
De video waarnaar hierboven een link staat, is gemaakt naar aanleiding van het plan om zwangere vrouwen te vaccineren met een vaccin tegen kinkhoest. Mensen die zich zeer intensief hebben bezig gehouden met risico’s van vaccinatie, zoals onder andere Desirée Röver, verzetten zich tegen dit soort ‘experimenteren met mensen’.

Links naar websites en video’s die veel informatie bieden:

  • www.nvkp.nl Dit is de website van de vereniging kritisch prikken. Deze vereniging is opgericht door een groep mensen die ervaring hadden opgedaan met negatieve gevolgen van vaccineren. Deze ervaring was opgebouwd vanuit hun beroep, en/ of vanuit eigen ondervindingen van henzelf of als ouder. Hierbij bleek dat er weinig antwoorden waren op al hun vragen. Dit mondde uit in de behoefte meer te willen weten over de risico’s van vaccineren en om deze kennis aan een breder publiek kenbaar te maken. Om hieraan te voldoen is de NVKP opgericht.
    De homeopaat Tinus Smits heeft een praktisch protocol bedacht om nadelige reacties op vaccinaties te kalmeren. Hier is in de loop van vele jaren mee gewerkt waarbij goede ervaringen zijn opgedaan. Er bestaat ook de mogelijkheid om voor de vaccinatie met homeopathische middelen een soort voorbereiding te doen om het risico op een heftige negatieve reactie op de inenting zo klein mogelijk te maken.
  • Aluminium, vaccinaties en mogelijk risico op autisme is een zeer omstreden onderwerp. In AluminiumVaccinsAutisme Ortho, augustus 2018 vindt u een artikel uit het vakblad Ortho, wat gaat over onderzoek van het hersenen en de belasting met aluminium bij mensen met autisme. Het beeld van therapeute Margreet Chardon is dat er vermoedelijk mensen zijn die bepaalde metalen moeilijker kunnen uitscheiden dan anderen. Zij zullen eerder risico lopen op complicaties door vaccinatievloeistoffen dan ‘het gemiddelde kind’. Bij amalgaam in de tandheelkunde speelden vergelijkbare discussies. Sommigen kregen hier zeer ernstige klachten van en anderen totaal niet. Wat heet veilig? En als je zelf nu niet de gemiddelde mens bent?

Links naar een informatieve website en twee video’s

  • www.vaccinvrij.nl Dit is de website van een moeder, Door Frankema, die besloot haar kinderen niet in te laten enten. Doordat zij (en vele anderen zullen dit herkennen) zich vaak moest verdedigen over deze keuze is ze informatie gaan verzamelen, waarmee ze zich kon verdedigen. In de loop van 15 jaar is het thema vaccinatie een zeer essentieel onderwerp voor haar geworden. Deze website is meer gericht op het niveau van ouders, ondersteuningsverhalen en dergelijke.
  • Video op YouYube over vaccinaties. In dit programma geven Desirée Röver, Door Frankema (van de website www.vaccinvrij) en Hans Moolenburgh veel informatie over het onderwerp vaccinatie. Hans Moolenburgh is opgeleid als arts, maar heeft zich al in zijn studietijd ook verdiept in alternatieve geneeskunde. Hij heeft meer dan 50 jaar een praktijk gehad en heeft in de loop van die tijd veel zien veranderen, ook in het soort klachten waarmee de mensen in zijn praktijk kwamen. Hij weet nog goed dat de ziektes waartegen baby’s nu worden ingeënt vroeger helemaal niet als erg gevaarlijk werden gezien. De video duurt wel 3 uur, dus dat is een lange zit, maar je kunt het natuurlijk ook in stukjes bekijken.
  • Interwiew met een bekende kinderarts uit New York Dit is een wat kortere video met een begeleidend artikel.

Geschiedenis, Spaanse griep en risico’s pandemie

Tot slot nog informatie over de uitslag van een onderzoek naar het grote aantal doden bij de Spaanse griep:
In de tijd dat de farmaceutische bedrijven hun middelen tegen de Mexicaanse griep lanceerden (vanaf 2009), werd in de wetenschappelijke wereld ontdekt dat bij de Spaanse Grieppandemie van 1918 niet het virus, maar een geneesmiddel wellicht verantwoordelijk was voor veel sterfgevallen in die tijd.
Een groot deel van de 40 miljoen overledenen wier dood was toegeschreven aan het griepvirus, kan in werkelijkheid zijn overleden aan een te hoog aspirinegebruik. Dat zegt dr. Karen Starko, momenteel werkzaam in Burlingame (Californië), naar aanleiding van haar herbeoordeling van autopsierapporten uit die tijd. Veel van die rapporten voldoen aan de beschrijving van aspirinetoxiciteit.

Angst van mensen en de behoefte om te helpen van artsen

In die tijd schreven artsen veel aspirine voor omdat ze nu eenmaal iets wilden doen om hun patiënten te helpen. Ze wisten toen nog niet veel over de gevaren van dit middel, met name bij hoge doseringen. Daar komt nog bij dat veel artsen zeer onder druk werden gezet door gezinnen die graag iets wilden hebben om zichzelf te beschermen tegen het virus. Fabrikanten van aspirine prezen hun middel ook aan voor gebruik tijdens de epidemie. Natuurlijk is dat geen boze opzet geweest. Men was niet op de hoogte van de risico’s.
‘Interventie kan twee kanten op werken,’ concludeerde Starko in een waarschuwende kanttekening in de tijd dat er hard gewerkt werd aan een vaccin tegen het Mexicaanse-Griepvirus.
BRON: Clin Infect Dis, 2009; 29 september; doi: 10.1086/606060

Behandeling in de praktijk

Praktijk de Merel beschikt over de homeopathische middelen die volgens het protocol van Tinus Smits gebruikt kunnen worden bij vaccinaties.