Kinesiologie, methode Totaalbalans

Kinesiologie, methode Totaalbalans

Totaalbalans is een richting in de kinesiologie, die erg geschikt is als kader om vele verschillende complementaire geneeswijzen te combineren en therapeuten in staat stelt om een complete natuurgeneeskundige praktijk te voeren op basis van de kinesiologie. Het wordt daarom ook wel natuurgeneeskundige kinesiologie genoemd. De kern van deze methode is gebaseerd op spiertesten, daarom eerst wat informatie hierover:

Kinesiologie werkt met spiertesten

    Spiertesten zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Ons lichaam weet instinctief wat ‘goed’ voor ons is en wat niet. Het weet bijvoorbeeld of ons lichaam overgevoelig of allergisch zal reageren op een voedingsstof of niet. Alleen ons bewustzijn heeft weinig of geen contact met dat instinctieve weten.
  • Het lichaam maakt een kleine hoeveelheid stresshormonen aan als er bij een spiertest iets gemeten wordt dat het lichaam niet verdraagt. Die hoeveelheid is dermate klein, dat we dat niet of nauwelijks ervaren.
    Ook al weet het lichaam wat wel of niet goed voor ons is, onze geest is zich dat dus lang niet altijd bewust.
    Door de stresshormonen verandert o.a. de spanning van de spieren. Stresshormonen worden vrijgemaakt als het lichaam iets bedreigends ervaart. Ze bereiden het lichaam voor op heel hard weg kunnen lopen of kunnen vechten, daarbij hoort een verhoogde alertheid en die gaat gepaard met een hogere spierspanning. Deze verandering van de spierspanning wordt gebruikt bij de spiertesten.

Methode en doelstellingen van Totaalbalans

De naam TOTAALBALANS staat voor het idee om via allerlei natuurlijke middelen de energiebalans van mensen te herstellen op alle energieniveaus. Dit betekent dat er zowel aandacht aan lichamelijke als psychische factoren wordt besteed. Daarbij wordt gekeken of er ontgifting nodig is en of de stofwisseling goed verloopt. Ook wordt de erfelijke gevoeligheid betrokken bij het testen. Er zijn veel factoren die invloed hebben op de energiebalans. Door negatieve patronen in gedrag en in gezondheid te neutraliseren voor zover mogelijk is, zal de eigen balans stabieler worden en zullen fysieke, mentale en emotionele klachten afnemen. Er komt weer ruimte en energie voor herstel en groei.

De uitgangspunten van TOTAALBALANS verdienen enige uitleg, om het verloop van de behandelingen enigszins te kunnen begrijpen. Vanaf het moment van conceptie zijn er al erfelijke verstoringen in ons energiepatroon. Daarnaast kunnen er verstoringen optreden tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld door stress of ziektes van de moeder. De bevalling kan gepaard gaan met complicaties en in hun eerste levensfase zijn kinderen nog steeds zeer kwetsbaar voor ziektes, gevoelens van onveiligheid en dergelijke. Erfelijke verstoringen zijn genetisch bepaald, maar problemen die tijdens de zwangerschap zijn ontstaan en daarna, worden epigenetische verstoringen genoemd. Dit zijn over het algemeen verstoringen die weer geneutraliseerd kunnen worden door geactiveerde genen weer te kalmeren. Waarschijnlijk zijn veel problemen die vroeger of nog steeds door de reguliere gezondheidszorg als genetisch (erfelijk) werden beoordeeld, in feite epigenetische factoren.

Op onze zwakste plekken ontwikkelen zich onder invloed van trauma’s, ziektekiemen, toxische stoffen en verkeerde voeding allerlei energieverstoringen en ziekteprocessen, die op hun beurt tot chronische degeneratieve ziektes kunnen leiden. Voor sommige mensen klinkt het woord ‘trauma’ te heftig/ overdreven/ buitenproportioneel. Maar een baby die bijvoorbeeld van de commode valt, kan daar een (onbewuste) angst aan overhouden, die de energie kan verstoren. In sommige talen heeft het woord ‘trauma’ ook de betekenis van letsel/ fysieke schade.

Bij het kinesiologisch onderzoek wordt door middel van testampullen via een spierspanningstest bekeken, wat de aard en oorzaak van de disbalans is. Dit onderzoek vindt gekleed en meestal liggend plaats. Informatie over de gebruikte testampullen vindt u onderaan.

Nadat de disbalansen zijn gevonden, zal er gezocht worden naar natuurlijke methodes en preparaten die deze disbalans opheffen. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van bloesemremedies, homeopathische en fytotherapeutische middelen (kruiden), vitamines, mineralen et cetera.
Deze middelen moeten meestal in de tussenliggende periode tot de volgende behandeling worden gebruikt om tot een duidelijke verandering van het klachtenbeeld te komen. Ook kunnen er energetische technieken geadviseeerd worden.
Bij het vaststellen van de juiste middelen is het belangrijk om de medicijnen en supplementen, die patiënten al slikken, mee te testen. Het is daarom de bedoeling dat u  deze middelen altijd meebrengt bij een consult. Een bijsluiter is niet voldoende.

Aanvullende informatie

Na een aantal behandelingen zullen er steeds minder ampullen reactie verstonen. Ervaring leert dat hoe gezond iemand ook is, er altijd wel; een paar ampullen reageren. Dit komt omdat relatief kleine verstoringen al in een vroeg stadium opgespoord en behandeld kunnen worden. Hierdoor kan de methode van TOTAALBALANS preventief en corrigerend worden gebruikt en kan de ontwikkeling en voortschrijding van gezondheidsproblemen worden voorkomen.

Het is mogelijk, dat u bij aanvang of na afloop van de behandeling of medicatie reacties ervaart in de vorm van aanvangsverergeringen. De ervaring leert dat slechts een klein deel van de cliënten hier last van heeft. Houden deze aanvangsklachten langer aan dan 1-2 weken, dan is het verstandig de dosering van de ondersteunende middelen, na telefonisch overleg met de therapeute, aan te passen. Dit houdt meestal in dat de medicatie de eerste tijd gehalveerd wordt, vaak na een periode van een dag of 5 waarin niets wordt gebruikt.

De testbuisjes

Bij de kinesiologische testen wordt gebruik gemaakt van testbuisjes. Testbuisjes worden ook gebruikt door therapeuten die met electro-acupunctuur of een Vegatestapparaat werken. Hier zitten meestal homeopathische stoffen in. Elk orgaan, hormoon, voedingsmiddel, ziektekiem etc. heeft zijn eigen energiepatroon. Van bijvoorbeeld een appel kan je een oplossing maken, die schudden en verdunnen (het homeopathiseren). Die gehomeopathiseerde stof zit in het testbuisje en daarmee wordt gemeten of bijvoorbeeld diezelfde appel een stressreactie veroorzaakt. Bij de kinesiologie veroorzaakt dit een verandering in spierspanning, bij een vegatest- of elektro-acupunctuurapparaat verandert de stand van de wijzer. Er zijn zeer veel overeenkomsten tussen deze methodes. Ook allerlei moderne, computergestuurde diagnostische apparaten gebruiken vergelijkbare methodes (quantumapparaten).
Testbuisjes kunnen ook ‘gewone’ stoffen bevatten zoals een vitaminepil, maar bijvoorbeeld voedingsmiddelen zijn aan bederf onderhevig. De ampullen zijn beter houdbaar en hebben een praktisch klein volume.
U kunt ook stoffen meenemen om te laten testen, bijvoorbeeld cosmetica als u een gevoelige huid heeft. Soms wordt een combinatie van stoffen niet verdragen en de losse ingrediënten wel. Daar kom je alleen maar achter als je precies die combinatie test die je graag eet/ gebruikt.