Kinesiologie, methode Totaalbalans

Kinesiologie, methode Totaalbalans

Totaalbalans is een richting in de kinesiologie, die erg geschikt is als kader om vele verschillende complementaire geneeswijzen te combineren en therapeuten in staat stelt om een complete natuurgeneeskundige praktijk te voeren op basis van de kinesiologie. Het wordt daarom ook wel natuurgeneeskundige kinesiologie genoemd. De kern van deze methode is gebaseerd op spiertesten, daarom eerst wat informatie hierover:

Kinesiologie werkt met spiertesten

    Spiertesten zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Ons lichaam weet instinctief wat ‘goed’ voor ons is en wat niet. Het weet bijvoorbeeld of ons lichaam overgevoelig of allergisch zal reageren op een voedingsstof of niet. Alleen ons bewustzijn heeft weinig of geen contact met dat instinctieve weten.
  • Het lichaam maakt een kleine hoeveelheid stresshormonen aan als er bij een spiertest iets gemeten wordt dat het lichaam niet verdraagt. Die hoeveelheid is dermate klein, dat we dat niet of nauwelijks ervaren.
    Ook al weet het lichaam wat wel of niet goed voor ons is, onze geest is zich dat dus lang niet altijd bewust.
    Door de stresshormonen verandert o.a. de spanning van de spieren. Stresshormonen worden vrijgemaakt als het lichaam iets als ‘bedreigend’ ervaart. Ze bereiden het lichaam voor op heel hard weg kunnen lopen of kunnen vechten, daarbij hoort een verhoogde alertheid en die gaat gepaard met een hogere spierspanning. Deze verandering van de spierspanning is de basis van spiertesten.

Objectief, honderd procent betrouwbaar?

Ik zie kinesiologie als een subjectieve werkwijze. Er is altijd een wisselwerking tussen degene die test en degene die getest wordt. Elke tester heeft ook bepaalde kennis wel en andere kennis niet. Het is belangrijk hoe vragen worden gesteld, omdat je op basis daarvan wel of geen stressreactie opwekt. Als een arts of therapeut bepaalde kennis niet heeft, dan kan er ook geen antwoord op dat deel van een gezondheidsprobleem komen. Dat geldt overigens voor alle werkwijzen in de gezondheidszorg. Geen enkele werkwijze is 100 procent betrouwbaar, omdat niets 100% compleet is. Ik combineer kinesiologie daarom graag met methodes die wel gebaseerd zijn op laboratoriumonderzoek.

Methode en doelstellingen van Totaalbalans

De naam Totaalbalans staat voor het idee om via allerlei natuurlijke middelen de energiebalans van mensen te herstellen. Alles bestaat uit energie, dus ook de mens. Hoe meer een mens in balans is met zichzelf en zijn of haar omgeving, hoe beter dit is voor de gezondheid. Dit betekent ook dat er zowel aandacht aan lichamelijke als psychische factoren wordt besteed. Ik kijk bijvoorbeeld via de spiertest of er ontgifting nodig is en of de stofwisseling goed verloopt. Bij het testen betrek ik ook de erfelijke gevoeligheid. Er zijn veel factoren die invloed hebben op onze energiebalans. Door negatieve patronen in gedrag en gezondheid te neutraliseren, voor zover dat mogelijk is, zal de eigen balans stabieler worden. Daardoor zullen lichamelijke, mentale en emotionele klachten afnemen. Er komt weer ruimte en energie voor herstel en groei. Lees hier meer over energie en energetische oefeningen….

Uitleg uitgangspunten Totaalbalans

Om het verloop van de behandelingen enigszins te kunnen begrijpen, is het praktisch om hier meer over te lezen. Vanaf de start van van een zwangerschap zijn er al erfelijke verstoringen in ons energiepatroon. Die zijn afkomstig van de ouders. Daarnaast kunnen er verstoringen optreden tijdens de zwangerschap, door stress,  ziektes of voeding van de moeder die niet goed is voor de baby. De bevalling kan ook gepaard gaan met problemen. In de eerste levensfase zijn alle kinderen kwetsbaar voor ziektes, gevoelens van onveiligheid en dergelijke. Erfelijke verstoringen zijn genetisch bepaald (doorgegeven via het DNA). Maar er kunnen al tijdens de zwangerschap problemen ontstaan, of vlak daarna. Dit zijn epigenetische verstoringen.

Epigenetisch, wat is dat en wat kun je er mee?

Epigenetisch betekent dat de verstoringen ontstaan zijn door invloeden van buitenaf en dat dit invloed heeft op het functioneren van de genen. Dit zijn over het algemeen verstoringen die weer geneutraliseerd kunnen worden. Dit neutraliseren gebeurt door verkeerd geactiveerde genen weer te kalmeren, met adviezen die ik geef. Waarschijnlijk zijn veel problemen die reguliere artsen vroeger (of nog steeds)  zien als genetisch (erfelijk) bepaald, in feite epigenetische factoren. Bij erfelijke factoren is de familiaire gezondheidsgeschiedenis de oorzaak van klachten van een lid van die familie. Die factoren kunnen we niet of nauwelijks beïnvloeden. De mix van die oorzaken leidt tot gevoeligheid voor ziektes en klachten.

Waar ontstaat een ziekte?

Op onze zwakste plekken ontwikkelen zich onder invloed van trauma’s, ziektekiemen, toxische stoffen en verkeerde voeding allerlei energieverstoringen en ziekteprocessen, die op hun beurt tot chronische degeneratieve ziektes kunnen leiden. Voor sommige mensen klinkt het woord ‘trauma’ te heftig/ overdreven/ buitenproportioneel. Maar een baby die bijvoorbeeld van de commode valt, kan daar een (onbewuste) angst aan overhouden, die de energie kan verstoren. In sommige talen heeft het woord ‘trauma’ ook de betekenis van letsel/ lichamelijke schade.

Bij kinesiologisch onderzoek bekijken therapeuten met behulp testampullen, via een spierspanningstest, wat de aard en oorzaak van de onbalans is. Dit onderzoek vindt gekleed en meestal liggend plaats. Informatie over de gebruikte testampullen vindt u onderaan.

Onbalans herstellen

Nadat de onbalans is gevonden, zoek ik naar natuurlijke methodes en preparaten die deze onbalans opheffen of verminderen. Hierbij gebruik ik o.a. bloesemremedies, homeopathische middelen, kruiden, vitamines, mineralen, voedingsadviezen, bewegingsadviezen et cetera.
Deze middelen moet de cliënt meestal in de tussenliggende periode tot de volgende behandeling gebruiken, om te beoordelen of dit tot een duidelijke verandering van het klachtenbeeld leidt. Energetische oefeningen kunnen soms ook een bijdrage leveren aan het herstel van de balans. Voor de westerse mens is het begrip  ‘energie’ meer verbonden met het elektriciteitsnet in je huis bijvoorbeeld, dan met iets anders. Lees hier meer over energie….

Bij het vaststellen van de juiste middelen is het belangrijk om de medicijnen en supplementen, die u al slikt, mee te testen. Het is daarom de bedoeling dat u  deze middelen altijd meebrengt bij een consult. Een bijsluiter is niet voldoende.

Aanvullende informatie

Na een aantal behandelingen zullen er steeds minder ampullen reactie vertonen. Ervaring leert dat hoe gezond iemand ook is, er altijd wel; een paar ampullen reageren. Dit komt omdat relatief kleine verstoringen al in een vroeg stadium opgespoord en behandeld kunnen worden. Kinesiologie volgens de methode van Totaalbalans kan een preventief effect hebben. Het doel is om de ontwikkeling en voortschrijding van gezondheidsproblemen te voorkomen.

Het is mogelijk, dat u bij aanvang of na afloop van de behandeling of medicatie reacties ervaart in de vorm van een kortdurende verergering van een klacht. De ervaring leert dat slechts een klein deel van de cliënten hier last van heeft. Houden deze aanvangsklachten langer aan dan 1-2 weken, dan is het verstandig de dosering van de ondersteunende middelen, na telefonisch overleg met de therapeute, aan te passen.

De testbuisjes

Bij kinesiologische testen maken we gebruik van testbuisjes. Therapeuten die met elektro-acupunctuur of een Vegatestapparaat werken, maken ook gebruik van zulke testbuisjes. Hier zitten meestal homeopathische stoffen in. Elk orgaan, hormoon, voedingsmiddel, ziektekiem et cetera heeft zijn eigen energiepatroon. Van bijvoorbeeld een appel kan je een oplossing maken, die volgens een standaard protocol schudden en verdunnen. Dit heet homeopathiseren. Die gehomeopathiseerde stof zit in het testbuisje. Daarmee wordt gemeten of bijvoorbeeld de hierboven genoemde appel een stressreactie veroorzaakt. Bij de kinesiologie veroorzaakt dit een verandering in spierspanning, bij een vegatest- of elektro-acupunctuurapparaat verandert de stand van de wijzer. Er zijn veel overeenkomsten tussen deze methodes. Ook allerlei moderne, computergestuurde diagnostische apparaten gebruiken vergelijkbare methodes (kwantumapparaten).
Testbuisjes kunnen ook ‘gewone’ stoffen bevatten zoals een vitaminepil, maar bijvoorbeeld voedingsmiddelen zijn aan bederf onderhevig. De ampullen met een homeopathische inhoud zijn beter houdbaar, bruikbaar en hebben een praktisch klein volume.

Zelf stoffen meenemen is ook mogelijk

U kunt ook stoffen meenemen om te laten testen, bijvoorbeeld cosmetica als u een gevoelige huid heeft. Het kan voor komen dat je een combinatie van stoffen niet verdraagt, terwijl de losse ingrediënten geen problemen geven. Daar kom ik alleen maar achter als je precies die combinatie test die je graag eet/ gebruikt.