Werkwijze Praktijk de Merel

Werkwijze Praktijk de Merel

Voorbereiding eerste consult

Een natuurgeneeskundige of holistische therapeut kijkt breder dan er in de reguliere werkwijze als zinvol wordt beoordeeld. Daar worden taken meer verdeeld over verschillende deskundigen. Ik verdiep me zo goed mogelijk in allerlei klachten die een cliënt heeft. En ik wil ook iemands levensgeschiedenis enigszins leren kennen. Zo probeer ik een beeld te krijgen van de hele persoon die ziek is of ongewenste klachten heeft. U krijgt voor het eerste consult lijsten met vragen en symptomen toegestuurd. Die wil ik – voor de eerste afspraak – ingevuld van u ontvangen. Daarnaast ontvang ik graag een eetverslag. Op basis hiervan krijg ik al een eerste beeld van mogelijke samenhang tussen klachten en daarmee van mogelijke oorzaken. U kunt deze formulieren ook hier vinden.

Eerste consult, toelichtend gesprek

Het eerste consult begint met een gesprek, waarin ik u vraag het één en ander toe te lichten. Ik wil onder andere graag weten, wat u met de behandeling wilt bereiken/ van de behandeling verwacht. Dit wordt mede bepaald door alles wat u al gedaan heeft bij andere artsen of therapeuten. Daarna bespreken we de klachten en mijn indruk over welke systemen zwak zijn. Ik kijk dus niet zozeer naar één orgaan, maar meer naar samenhangende functies van het lichaam. Dit zijn bijvoorbeeld het spijsverteringssysteem, de hormoonhuishouding, het immuunsysteem e.d. Vervolgens geef ik zo gericht mogelijk voedingsadviezen en noem zo nodig wat stoffen waaraan tekorten zouden kunnen zijn, gezien uw klachten. Na dit oriënterende eerste consult, ontstaat er een beeld bij mij hoe we verder kunnen gaan. Dit bespreek ik met u en als we het samen eens zijn, dan kunnen we verder aan de slag!
  1. Hoe lang duren consulten en hoe veel consulten zijn nodig?
  2. Diagnose
  3. Wat is kinesiologie voor werkwijze?
  4. Oorzaken van aandoeningen
  5. Gezondheidszorg en wetenschap, mijn visie

Duur van de behandeling en frequentie

De eerste behandeling duurt meestal anderhalf tot 2 uur, de volgende behandelingen één tot anderhalf uur. Bij kinderen probeer ik de tijd te beperken tot 1 uur per consult. De meeste mensen hebben voldoende aan 2 tot 4 behandelingen. Bij chronische en ernstige klachten komen mensen in het eerste half jaar circa eens per 6 weken en daarna 1 keer per 3 maanden of zelfs maar 1 keer per jaar. U als patiënt bent degene die hierover beslist. Ik heb alleen een adviserende rol hierin.

Diagnose

Formeel mag een diagnose alleen gesteld worden door mensen die een universitaire medische studie hebben gevolgd. Ik heb een natuurgeneeskundige opleiding en ben geen arts. Bij ernstige klachten vind ik het daarom belangrijk, dat mensen die bij mij op consult komen, eerst bij hun huisarts zijn geweest. Cliënten die geen oplossing kunnen vinden voor hun klachten bij de ‘gangbare’ geneeskunde komen vaak naar de complementaire gezondheidszorg. Huisartsen zien niet elke klacht als ‘ziekte’, bijvoorbeeld vermoeidheid, prikkelbare darm of stemmingswisselingen voor de menstruatie. In de reguliere gezondheidszorg krijgt men frequent te horen dat ‘je er maar mee moet leren leven’. In de complementaire gezondheidszorg worden relatief kleine klachten gezien als handvatten om grotere problemen op de lange termijn te proberen te voorkomen. Daarnaast kan de arts wel zeggen “dat je er maar mee moet leren leven” maar als je de situatie onleefbaar vindt, is het logisch dat je door gaat zoeken om te kijken of er wel vermindering van de klachten te bewerkstelligen is. Zie ook “het zit tussen je oren”

Kinesiologisch onderzoek

Kinesiologie betekent letterlijk de leer van de beweging. Deze therapeutische methode werkt met spiertesten. Daarmee zoek je uit waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt. Als dat duidelijk is, dan wordt gekeken hoe de balans kan worden hersteld. Lees hier mee over kinesiologie

Aanvullend laboratoriumonderzoek

Bij sommige klachten is het beter om ook middels laboratoriumonderzoek iets uit te laten zoeken of iets bevestigd te krijgen wat er energetisch is uitgetest. Zeker als er sprake is van een aandoening waarbij het zinvol is om langdurig bepaalde middelen te slikken of ingrijpende veranderingen in uw voedingspatroon aan te brengen, vind ik dat  aan te raden. Ik werk samen met een laboratorium voor onderzoek van de darmflora en kan u verwijzen naar een laboratorium voor het laten doen van bloedonderzoeken (bijvoorbeeld voor de schildklier), met uitgebreidere testen dan in de meeste reguliere huisartsenlaboratoria worden gedaan.Op de bladzijde ‘gereedschap voor gezondheid vindt u informatie over de methodes die ik toepas, met een link voor verdere informatie.

Oorzaken van aandoeningen

Kinesiologie kan inzicht geven in zowel lichamelijke als emotionele oorzaken. Er kunnen ook andere verstorende invloeden van buitenaf zijn. Vaak is er sprake van meerdere oorzaken. Er kan sprake zijn van een erfelijke zwakte. Een emotioneel probleem kan stress veroorzaken. Dan kan die zwakte geprikkeld worden, wat gepaard kan gaan met activering van genen. Omgevingsinvloeden werken als eerste negatief in op de zwakste plek van het lichaam. Zo kan er een soort stapeling van factoren ontstaan. Het is belangrijk om al deze aspecten mee te wegen. Sommige aspecten kunnen aangepakt worden, anderen zijn niet of nauwelijks beïnvloedbaar. Het is goed om klachten op meerdere manieren aan te pakken in een behandeling. We willen voorkomen dat je lichaam soms op een andere plek ergere symptomen creëert, om toch aandacht te vragen voor de dieperliggende problematiek. Je kunt van de regen in de drup komen, als je alleen middelen gebruikt die symptomen bestrijden of onderdrukken. Daar zit niemand op te wachten.

Gezondheidszorg en wetenschap, mijn visie

Het is belangrijk dat de zorg voor je gezondheid zo zorgvuldig mogelijk vorm kan krijgen. Een goede gezondheid voor jezelf, dat wil iedereen graag. Onze westerse gezondheidszorg leunt sterk op (de financiële) mogelijkheden van de farmaceutische industrie. Dat betekent dat niet-farmaceutische middelen en werkwijzen veel minder worden onderzocht. Als er geen patent op een middel kan worden aangevraagd, dan is het niet interessant voor de farmaceutische industrie. De wetenschappelijke standaard in onderzoek is tot nu toe geweest: dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek.

Welke onderzoeksmethode wordt gebruikt?

In de complementaire gezondheidszorg pleit men al lang om ook andere methodes te gebruiken. Die kunnen een vergelijkbare wetenschappelijke waarde hebben. Dit gebeurt onder andere door aanhangers van de homeopathische werkwijze. Op de pagina over homeopathie vindt u informatie over de ‘black box’ onderzoeksmethode. Deze methode is natuurlijk niet alleen bruikbaar bij de werkzaamheid van homeopathische middelen. Ook bij onderzoek naar bijvoorbeeld van bloesemremedies is deze aanpak zinvol. De effectiviteit van die groep middelen is voor zover mij bekend is, nog nauwelijks onderzocht. Toch zijn veel mensen er uitermate enthousiast over. Het mag natuurlijk nooit zo zijn, dat je pas tevreden mag zijn over een bepaald middel, als er voldoende onderzoek naar is gedaan. Wetenschap moet een ondersteuning zijn van je gezondheid. Het mag geen wurgkoord zijn, wat bepaalt wat je wel of niet mag denken, voelen of ervaren!