Voedingssupplementen, een steuntje in de rug

Voedingssupplementen, een steuntje in de rug

Voedingssupplementen of orthomoleculaire middelen bestaan voornamelijk uit vitamines en mineralen, maar kunnen ook aminozuren (onderdeeltjes van eiwitten) bevatten, enzymen en andere stoffen. Er bestaan ook veel middelen die naast voedingsstoffen ook kruiden bevatten, vaak specifiek gericht op een bepaald orgaan of een klacht (bijvoorbeeld middelen voor de prostaat).

In de reguliere gezondheidszorg wordt vaak gesteld: “Als je gezond en gevarieerd eet, dan krijg je voldoende voedingsstoffen binnen. Maar ons voedingspatroon en onze leefgewoontes zijn immens sterk veranderd in de laatste 150 jaar. Toch wordt deze stelling ongeveer net zo lang verdedigd door artsen. Wat is dan juist? Wat is gevarieerd? Wat zijn voldoende voedingsstoffen in het kader van een milieu wat steeds meer lichaamsvreemde stoffen bevat? Wat zijn de effecten van fijnstof? Zo kun je nog minstens 100 vragen stellen, waar we met z’n allen nauwelijks of geen antwoord op  hebben. Om dan toch zo’n 150 jaar dezelfde stelling te verdedigen, dat komt wat simplistisch over….. En zijn bloedonderzoeken, waarin kan worden gemeten of het bloed bijvoorbeeld voldoende kalium bevat, adequate testen om er ook achter te komen of er op andere plaatsen dan in het bloed ook voldoende kalium aanwezig is? Lees hier meer over bloedonderzoek naar voedingsstoffen en lees hier meer over onderzoek naar mineralen.

Orthomoleculair

Orthos komt uit het Grieks en betekent “juist, recht of gezond”. Gezonde moleculen hebben de juiste hoeveelheid voedingsstoffen nodig. Het lijkt onlogisch dat wij, in deze tijd met veel welvaart en voldoende voeding, tekorten zouden hebben aan bepaalde voedingsstoffen. Toch zie je dat mensen erg kunnen opknappen na inname van bijvoorbeeld B vitamines. Wat kan de reden daarvan zijn?

  • Er wordt ongezonde voeding gegeten…. en ook gebrek aan lichaamsbeweging kan leiden tot een minder goede stofwisseling.
  • Er wordt teveel gegeten! Dit veroorzaakt allerlei afvalstoffen, die met behulp van andere voedingsstoffen weer moeten worden afgebroken. Teveel eten geeft dus een verhoogde behoefte aan voedingsstoffen!
    In een proef werden 2 groepen muizen vergeleken. De eerste groep mocht eten zoveel ze wilden, de tweede groep mocht beperkt eten. De laatste groep leefde veel langer dan de eerste groep.
  • Er is sprake van een belastende situatie. Als je ziek bent heeft het lichaam bijvoorbeeld veel behoefte aan vitamine C. Veel dieren kunnen vitamine C zelf aanmaken en bij hen wordt tijdens ziekte wel 5 keer de normale dosis aangemaakt! Mensen zijn één van de weinige zoogdieren die dit helaas niet kunnen.
    Ook kan een bepaalde voedingsstof een genezende of ondersteunende werking hebben bij een bepaalde aandoening. Daarnaast gaat er tijdens ziekte veel energie naar het immuunsysteem en blijft er dus veel minder energie over voor andere lichaamsfuncties zoals de spijsvertering.
  • In de westerse cultuur leven veel mensen onder tijdsdruk: rennen, rennen, rennen. Dit is erg uitputtend voor het lichaam. De spijsvertering werkt minder goed tijdens onrustige maaltijden en stressvolle periodes, zie ook de link onderaan over de effecten van stress op de spijsvertering. Vrijwel iedereen heeft daarom regelmatig wat extra voedingsstoffen nodig.
  • Er is een erfelijke of verworven zwakte, waardoor bepaalde voedingsstoffen wel worden gegeten, maar slecht kunnen worden verwerkt door de spijsvertering of slecht worden opgenomen in bepaalde weefsels. (Deze zwakte kan soms worden gekalmeerd of gecorrigeerd met behulp van homeopathische middelen.) Vooral van vitamine B 12 en foliumzuur of folaat is bekend dat er een heel scala aan erfelijke zwaktes bestaat die impact hebben op de opname, transport en omzetting in de vorm die bruikbaar is voor de lichaamscellen. Omdat vitamine B12 en folaat bij elke celdeling nodig zijn, kan een probleem hiermee in het hele lichaam klachten veroorzaken. Voedingssupplementen met deze stoffen kunnen zeer zinvol zijn bij mensen met dit soort erfelijke zwaktes. Vooral ouderen hebben vrijwel allemaal baat bij extra vitamine B12 en omdat die sterk samenwerkt met foliumzuur (alleen innemen in de vorm van folaat!) en andere B-vitamines is een supplement met een brede samenstelling vaak raadzaam.
  • Bij oudere mensen wordt de spijsvertering vrijwel altijd langzamerhand slechter en voor hen is het aan te raden wat extra’s te gebruiken in de vorm van een multivitamine en mineralenpreparaat en/ of een middel wat de spijsvertering ondersteunt.

Zowel bij voedingssupplementen als bij fytotherapeutische middelen kan er een wisselwerking zijn met gewone medicatie. Daarom is het belangrijk goed te vermelden welke middelen u slikt en de middelen ook naar elke behandeling mee te nemen.

Bloedonderzoek, wat is de waarde hiervan?

Natuurlijk is het belangrijk om via bloedonderzoek te kijken naar afwijkende waarden van bepaalde voedingsstoffen. Het lichaam doet alleen erg zijn best om in het bloed de juiste verhoudingen aan vitamines en mineralen te handhaven. Daarom is het vaak niet duidelijk hoe het gesteld is met de waarden van de mineralen en vitamines op andere plaatsen in het lichaam, waar die stof wel zijn werk moet doen. Als het in het bloed al afwijkend is, dan is het elders vaak een nog veel groter probleem. Alleen het topje van de ijsberg wordt waargenomen met bloedonderzoek.

Het bloed moet bijvoorbeeld een zuurgraad hebben met een waarde van de pH tussen 7,35 en de 7,45. Mineralen spelen een belangrijke rol in de regulatie van deze zuurgraad. Botweefsel is onder andere een voorraadplek voor mineralen. Zit er te weinig calcium in het bloed? Dan wordt er wat vrijgemaakt uit het depot in het botweefsel. Zit er teveel calcium in het bloed, dan gaat het echter niet altijd naar het botweefsel terug, want er zijn allerlei stofjes nodig om dit goed op te nemen en in het weefsel in te bouwen. Calcium kan makkelijker worden opgeslagen op andere plekken, waar we het niet altijd willen hebben, namelijk in de cellen. Ook komt het voor in bloedvaten (aderverkalking) omdat calcium ook betrokken is bij de reparatie van ontstekingen. Er komen regelmatig overal in ons lichaam kleine ontstekingen voor en als het goed is herstelt het lichaam dat keurig. Maar gezien de hoeveelheid mensen die plaques in hun aderen hebben (die o.a. kalk bevatten), gaat het dus niet altijd keurig.

Onderzoek naar vitamine B12 is ook zeer complex. Soms lijken de waarden in het bloed prima, maar zijn er toch allerlei klachten aanwezig die duiden op een tekort aan vitamine B12. Allerlei vitamines moeten worden omgezet in het lichaam naar een actievere vorm, of een specifieke vorm die in een bepaald deel van het lichaam een functie heeft, of in bepaalde lichaamsprocessen een functie heeft. Bij vitamine B12 zijn methylcobalamine en adenosylcobalamine bijvoorbeeld de actieve vormen. Deze kunnen niet direct worden gemeten (tot op heden), maar er zijn wel meer mogelijkheden om te meten dan er meestal worden gebruikt. De meting van holotranscobalamine geeft bijvoorbeeld al meer informatie, dan alleen de meting van vitamine B12 in het bloed. Er zijn diverse websites, zoals die van de stichting B12 tekort, die hierover veel informatie geven. Dit soort stichtingen worden niet opgericht omdat ze een leuke hobby zoeken. Vaak zijn ze ontstaan uit wanhoop van mensen die geen oplossing konden vinden voor hun eigen gezondheidsproblemen. Internet biedt natuurlijk een  schat aan informatie (als je de weg kunt vinden…), maar ook een groot aantal mogelijkheden om met anderen te communiceren over vergelijkbare gezondheidsvragen.

Dit zijn 2 voorbeelden van voedingsstoffen, die veel meer kennis vragen dan simpelweg kijken naar de bloedwaarde van de betreffende stof.

Haarmineraalanalyse

Voor het onderzoek naar de mineraalhuishouding lijkt op dit moment haarmineraalanalyse de beste methode. En ook daarbij is er niet een simpel lijstje waarden voldoende om dit goed te kunnen beoordelen. Het is mogelijk om via praktijk de Merel een haarmineraalanalyse aan te vragen en op basis daarvan adviezen te krijgen.

Verwante onderwerpen in deze website:

Stress en de gevolgen voor de spijsvertering. Hier wordt uigelegd waarom er een wisselwerking is tussen stress en de spijsvertering.
PMS en voeding, naast voedingsadviezen staan hierbij ook vitaminen, mineralen en vetten die verband houden met het premenstrueel syndroom (PMS) en andere hormonale klachten
Brandend maagzuur, informatie hierover, voedingsadviezen en mogelijke orthomoleculaire middelen hierbij.
Koortslip, een koortslip en andere herpesklachten, voedings- en orthomoleculaire adviezen.