Natuurgeneeskundige als gezondheidscoach

Natuurgeneeskundige als gezondheidscoach

Wat is natuurgeneeskunde?

Natuurgeneeskunde is een verzamelnaam voor een aantal therapieën. Deze hebben als overeenkomstig doel, dat ze met behulp van adviezen en natuurlijke middelen het zelfgenezend vermogen van de cliënt proberen te versterken. In de natuurgeneeskunde probeer je niet om met middelen een klacht te bestrijden, maar om het lichaam te stimuleren om sterker te worden zodat het zelf effectiever een bepaalde ziektekiem kan bestrijden bijvoorbeeld.

Een natuurgeneeskundige kun je zien als een coach die met je meedenkt hoe je je gezondheid kunt verbeteren, terwijl je een arts zou kunnen zien als iemand die je helpt de symptomen van je ziekte te bestrijden.
Hoe heftiger en riskanter de ziekteverschijnselen zijn die je hebt, hoe groter de kans is dat een arts met gangbare medicatie moet ingrijpen. Aan de andere kant kunnen artsen of therapeuten uit de ‘alternatieve geneeswijzen’ ook wel ‘complementaire gezondheidszorg’ genoemd, soms ook verbazingwekkende resultaten boeken bij ernstige klachten. Als je nadenkt over de keuze over hoe je het beste om kunt gaan met je gezondheid en de klachten die je hebt, bedenk dan ook dat gangbare medicijnen vaak bijwerkingen hebben die je gezondheid op een ander vlak (op de lange duur) kunnen ondermijnen. Mijn advies is om, zo nodig, je klachten aan te pakken met een behandeling van een gangbare arts en vervolgens advies te vragen aan een natuurgeneeskundige, om je gezondheid op lange termijn te versterken, zodat je zo min mogelijk langdurig medicijnen hoeft te gebruiken.

Gereedschap voor gezondheid, hierin staan links naar de methodes waarmee in Praktijk de Merel wordt gewerkt, omdat er zoveel meer mogelijk is dan het bestrijden van symptomen met reguliere medicatie.

Als je last hebt van een blaasontsteking, zal je huisarts meestal antibiotica voorschrijven en vaak worden de bacteriën die de klachten gaven, daarmee geremd om zich verder voort te planten en daarmee stopt de ontsteking. Het zelfgenezend vermogen, ook wel immuunsysteem genoemd, moet dan nog wel zorgen dat de afvalstoffen worden opgeruimd die de (dode) bacteriën produceerden.
Door de antibiotica worden ook goede bacteriën gedood, die in je darmen een belangrijke rol spelen o.a. in het immuunsysteem. Deze bacteriën in de darmen worden de ‘darmflora’ genoemd. Een natuurgeneeskundige kan daarom adviseren bij of na een antibioticakuur een middel te slikken wat de darmflora ondersteunt. Zo kan de natuurgeneeskunde dienen als aanvulling op de ‘gewone’ of allopathische geneeskunde. Meer informatie over de darmflora.

Na een ziekte, moet je meestal ook weer op krachten komen. Als dat niet lukt, krijg je vaak binnen de kortste keren weer een nieuwe blaasontsteking. Om werkelijk ‘beter’ te worden is er meer nodig dan een medicijn. Een sterk immuunsysteem ofwel het zelfgenezend vermogen speelt daarbij een grote rol. Als je al een aantal blaasontstekingen hebt gehad, zou je met behulp van een natuurgeneeskundige kunnen zoeken naar manieren om minder gevoelig te worden voor blaasontstekingen. Deels kan dat met behulp van kruiden (cranberry) en/ of vitamines, maar ook kan er sprake zijn van een allergie die de weerstand van al je slijmvliezen ondermijnt, of er kan sprake zijn van een (rest)infectie elders in je slijmvliezen. Slijmvliezen van blaas, darmen, longen, keel en neus staan allemaal met elkaar in verband, waarbij belangrijk is dat in de darmen minstens 70% van het hele immuunsysteem gehuisvest is. Hierdoor kan een probleem van bijvoorbeeld de blaasslijmvliezen, sterk beïnvloed worden door een probleem van de darmslijmvliezen. De natuurgeneeskundige kan je gezondheidscoach zijn bij deze zoektocht.

Natuurgeneeskunde; vaak meer dan één oorzaak

Een ander verschil tussen de gangbare geneeskunde en de natuurgeneeskunde/ complementaire gezondheidszorg, is dat er in de natuurgeneeskunde vanuit wordt gegaan dat een klacht meestal meerdere oorzaken heeft. Neem weer het voorbeeld van de blaasontsteking, waarvan bekend is dat deze meestal wordt veroorzaakt door de coli-bacterie. Ieder mens draagt colibacteriën bij zich, in de darmflora. Waarom ontstaat er op het ene moment bij die persoon wel een blaasontsteking en op een ander moment/ bij een andere persoon niet? Is er ook sprake van verminderde weerstand, van emotionele spanningen, is de voeding niet optimaal etc?

Het is ons inziens te simpel om alleen die ene bacterie aan te wijzen als de oorzaak van ziekte. Elk mens komt dagelijks in contact met een heleboel virussen en bacteriën, maar wordt daar niet dagelijks ziek van! Tegelijkertijd geeft de natuurgeneeskundige visie van meerdere oorzaken ‘de zieke’ en diens therapeut ook meer mogelijkheden om de klachten aan te pakken. Soms is verandering van voeding genoeg om klachten te overwinnen, een ander heeft een middel nodig om zijn immuunsysteem te versterken, de volgende heeft vooral een specifiek mineraal – eventueel in homeopathische vorm – nodig omdat zijn stofwisseling die stof niet goed opneemt, waardoor bepaald weefsel gevoelig is voor infecties. Daarnaast is stress een factor die het immuunsysteem behoorlijk kan ondermijnen. Natuurgeneeskundigen zijn erop gericht om ook ondersteuning te bieden bij stress. Want hormonen die een grote rol spelen bij emotionele stress, zijn ook erg belangrijk om het immuunsysteem in balans te houden. Lees hierover meer op deze bladzijde: Het zit tussen je oren
Kortom, een ziekte is meer dan een bacterie en een mens is meer dan een orgaan wat niet goed functioneert! Er zijn veel mogelijkheden om gezonder te worden.

Ziekte, alleen lastig of soms ook zinvol?

Tenslotte is een verschil tussen gangbare en alternatieve artsen/ therapeuten, dat ze vaak verschillend aankijken tegen het nut van klachten als koorts e.d. Een gangbare arts zal meestal eerder geneigd zijn om bij koorts temperatuur verlagende middelen te adviseren, dan een natuurgeneeskundige. Koorts is een belangrijk onderdeel van het zelfgenezend vermogen: koorts is bedoeld om de bacterie of het virus te remmen in z’n groei en een poging van het lichaam zich zo te ontdoen van z’n belager. Koorts krijgen is een teken van kracht van het immuunsysteem. Het immuunsysteem moet af en toe zelf zijn functie uit kunnen oefenen, zonder medicinaal ingrijpen; zo blijft het in goede conditie en blijft er een gezonde balans tussen de verschillende onderdelen van het immuunsysteem. Als dit uit balans raakt ontstaat er eerder allergie of een auto-immuunaandoening. Daar zit niemand op te wachten!
Ouderen krijgen vaak nauwelijks meer koorts en ontwikkelen daardoor eerder chronische klachten. Natuurlijk kan de koorts gevaarlijk hoog worden en daarom is het wel belangrijk koortsremmende middelen bij de hand te hebben, maar zet ze niet te vroeg in!

Elders op de website leg ik ook uit dat de kramp bij de uitademing van astmapatiënten, mogelijk een poging is om koolzuurverlies bij het uitademen te verminderen. Door simpelweg alleen luchtwegverwijders te gebruiken, haal je een zelfbeschermingsmechanisme van het lichaam weg, die de diepere oorzaak van de astma kan verergeren. Zie Buteykotherapie
Bij overgewicht staat beschreven dat insulineresistentie een poging is van het lichaam om zich te beschermen tegen overmatige verbrandingsprocessen, die ontstaan doordat de bloedsuikerspiegel voortdurend te hoog is. Vaak worden bij insulineresistentie medicijnen voorgeschreven, die de lichaamscellen gevoeliger moeten maken voor de insuline. Het zou mijns inziens zinvoller zijn om voeding en leefgewoonten te adviseren die de bloedsuikerspiegel verlagen, zodat het lichaam die zelfbescherming niet meer nodig heeft. Probeer vooral respectvol te kijken naar de pogingen van het lichaam zichzelf te beschermen!

Tot slot leggen bijvoorbeeld antroposofische artsen nadruk op het belang van het doormaken van een (kinder)ziekte. Vaak worden kinderen een stuk wijzer/ rijper na het doormaken van een ziekte. Je hebt af en toe tegenslagen nodig om je kracht te leren kennen en ontwikkelen!
In de visie van natuurgeneeskundigen zijn veel klachten van het lichaam pogingen om zo gezond mogelijk te blijven. Je kunt beter zoveel mogelijk met het lichaam meewerken om de klachten te verminderen, dan dat je met behulp van medicatie tegen de klachten gaat strijden. Vecht met jezelf mee in plaats van tegen jezelf. Elk mens is een ecosysteem wat in balans probeert te blijven.

Verwante onderwerpen in deze website:

De lichamelijke gevolgen van stress zijn groter dan de meeste mensen denken.
Informatie over herhaalde blaasontstekingen.