Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Praktijk informatie

Adres


Praktijk 'DE MEREL'
Merelstraat 21 A
3514 CM Utrecht
Hier kunt u op een plattegrondje zien waar de praktijk te vinden is.

Telefoon: 06-16348981; dit is het nummer van Margreet Chardon
U kunt zonodig inspreken op de voicemail.

U kunt gewoon bellen als u een afspraak wilt maken. U heeft hiervoor geen toestemming of verwijzing nodig van uw huisarts of verzekeraar. Als u een aanvullende verzekering heeft, worden de kosten van de consulten bij Margreet Chardon bij de meeste verzekeraars (grotendeels) vergoed, zie vergoeding door verzekeraars.

Telefonisch spreekuur


Er zijn tijdelijk geen vaste tijden voor het telefonisch spreekuur. Op de meeste ochtenden is Margreet Chardon tussen 10 en 12 uur redelijk bereikbaar.
Telefonisch contact is gratis voor informatie, korte vragen en advies tussen de behandelingen door. Is een uitgebreider telefonisch advies gewenst, wat langer duurt dan circa 10 minuten, dan is dit na overleg mogelijk en zijn er kosten aan verbonden.

Kosten

 • Het tarief voor het eerste consult is € 95,=. Het duurt circa anderhalf uur. (Het eerste consult is duurder omdat er via ingevulde vragenlijsten e.d. veel tijd in de voorbereiding gaat zitten.)
  Voor degenen die een verzekeraar hebben die slechts een lage vergoeding geeft per consult, bestaat de mogelijkheid het eerste consult in twee delen te splitsen onder de voorwaarde dat die twee consulten binnen 8 dagen na elkaar plaatsvinden. De kosten zijn dan € 50,= en € 47,50 per consult van circa drie kwartier.
  Ook vervolgconsulten kunnen gesplitst worden afgesproken, als er 2 keer binnen 8 dagen worden afgesproken. Informatie hierover krijgt u bij het eerste consult. Graag vooraf melden dat u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om consulten te splitsen.
  De kosten voor vervolgconsulten zijn afhankelijk van de duur van het consult.
  Er kan worden gekozen voor een consult van 1 uur wat € 62,50 kost.
  Er kan worden gekozen voor een consult van anderhalf uur wat € 80,= kost.
  Ook kan er worden gekozen voor een consult van 2 uur, wat € 92,50 kost.
  Voor mensen die ver van Utrecht wonen is het vaak effici๋nter om voor langere consulten te kiezen.
  Incidenteel kan een kort consult voldoende zijn, bijvoorbeeld het bespreken van een nacontrole van een ontlastingsonderzoek.
  Een consult van 30 minuten kost € 40,=
  Een consult van 45 minuten kost € 50,=.
  De consulten zijn inclusief 'kleine middelen', zoals een flesje met bloesemremedie of een aantal homeopathische korrels. Grotere hoeveelheden middelen kunnen via de apotheek worden besteld en zijn voor eigen rekening.

 • Kinderen tot en met 11 jaar hebben afwijkende tarieven, omdat ze meestal korter duren. De prijs van het eerste kinderconsult bedraagt € 75,= waarbij de duur van een consult maximaal anderhalf uur is.
  Mocht er behoefte zijn aan een langerdurend consult, dan zijn de prijzen overeenkomstig de prijzen voor volwassenen, zie hierboven.
  Vervolgconsulten voor kinderen duren in principe maximaal 1 uur en kosten € 62,50.
  Langerdurende consulten zijn overeenkomstig de prijzen voor consulten voor volwassenen, zie hierboven.

 • Een telefonisch consult van circa van 10 tot 15 minuten kost € 25,=. Kortere gesprekken zijn gratis.

Deze prijzen zijn geldig vanaf 1-1-2018.

Vergoeding door verzekeraars


Een consult bij Margreet Chardon wordt geheel of gedeeltelijk vergoed als uw verzekeraar daarover afspraken heeft gemaakt met beroepsvereniging Vereniging Natuurkundig Therapeuten (VNT). Informatie hierover is hier te vinden vergoedingen zorgverzekeraars 2018 voor therapeuten die lid zijn van de VNT en hierwww.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen. Er is een aantal verzekeraars dat als voorwaarde heeft dat de betreffende therapeut op een "Vergelijk en kies"-lijst staat vermeld. Margreet Chardon staat vermeld op de lijst van deze verzekeraars, hoewel het in het begin van een jaar soms niet altijd goed vermeld wordt.
Aan de totale lijst van vergoedingen door verzekeraars kunnen geen rechten worden ontleend; uw zorgverzekeraar heeft de meest recente informatie. Om een goede keuze te maken voor een zorgverzekeraar vindt u hier meer informatie.

Doelstelling van de praktijk


Praktijk de Merel streeft naar samenwerking tussen verschillende therapeuten en andere praktijken. Er wordt gestreefd naar een meer overeenkomstige visie op voeding en gezondheid bij therapeuten in de complementaire of alternatieve gezondheidszorg.
Deze visie is gebaseerd op een combinatie van Oosterse en Westerse inzichten. Globaal zou je kunnen zeggen dat in de Oosterse geneeskunde 'wijsheid en eeuwenoude inzichten' een belangrijke plaats innemen. In de Westerse reguliere gezondheidszorg staat wetenschap in een hoog vaandel.
Voeding vormt een belangrijke basis voor de praktijk. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat voeding met laag glycemische waarden belangrijke gezondheidsvoordelen biedt. Door praktijkervaringen van de laatste jaren, waarbij veel gebruik is gemaakt van ontlastingsonderzoek, is gebleken dat gluten uit tarwe voor veel meer mensen een probleem vormen, dan in de reguliere gezondheidszorg bekend is. De testen bij huisartsen en ziekenhuizen lijken niet alle problemen aan het licht te brengen, maar deze testmethodes lijken wel te verschuiven in de goede richting, doordat er steeds meer verschillende testen worden gedaan.
Praktijk de Merel streeft naar het bieden van een aanbod van onderzoeken en testen die meer duidelijkheid bieden welke voeding voor ieder individu de beste gezondheid oplevert.
In de Oosterse geneeskunde is al eeuwenlang bekend dat er een sterke relatie is tussen de darmen en de psyche. Dit is inmiddels bevestigd via Westers wetenschappelijk onderzoek. De laatste decennia komt er ook steeds meer gezamelijk onderzoek van Oosterse en Westerse universiteiten e.d. Beiden hebben hun eigen specialiteiten en kwaliteiten.

© Natuurgeneeskunde-praktijk.nl 2003 - 2018
Deze website is een co-productie van Joop Letteboer (technische vormgeving) en Margreet Chardon (inhoud en styling). Margreet Chardon heeft de praktijk voor natuurgeneeskunde 'de Merel' in Utrecht opgericht. Op de teksten van deze website is het auteursrecht van toepassing. Voor alle op deze website vermelde informatie geldt de algemene disclaimer.

eXTReMe Tracker
Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist