Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Bloedsuikerwaarden en -meting

De bloedsuikerwaarde is goed als hij tussen de 3,1 en 5,6 mmol/liter* zit, vr een maaltijd.
Als je net gegeten hebt wordt de bloedsuikerspiegel hoger. 1 uur na een maaltijd hoort hij 8,1 of lager te zijn en 2 uur na het eten dan hoort hij 6,1 of lager te zijn. Als de bloedsuikerspiegel lager is dan 3,1 is er sprake van hypoglycemie (te lage bloedsuikerspiegel). Voor sommigen wijken deze waarden iets af; zij krijgen bijvoorbeeld al hypoglycemische klachten als hun bloedsuikerspiegel circa 3,5 is (bijvoorbeeld duizeligheid, slap voelen).

Meting

Het is mogelijk de bloedsuikerspiegel zelf te meten met behulp van een glucosemeter, zie o.a. www.glucosemeter.nl. Huisartsen kunnen doorverwijzen naar een artsenlaboratorium, waarbij het dan wel belangrijk is dat er een verlengde glucosetolerantietest wordt gedaan. Veel mensen hebben op hun nuchtere maag wel normale bloedsuikerwaarden, maar na het eten kan de bloedsuiker te traag zakken of juist te diep zakken. Deze afwijkingen zijn pas op te sporen bij meerdere testen verdeeld over een aantal uren.

* Diverse bronnen noemen soms licht afwijkende waarden. Bij sommige meters wijken de waarden af door de gebruikte meetmethode, bijvoorbeeld bij de meter OneTouchUltra.

© Natuurgeneeskunde-praktijk.nl 2003 - 2018
Deze website is een co-productie van Joop Letteboer (technische vormgeving) en Margreet Chardon (inhoud en styling). Margreet Chardon heeft de praktijk voor natuurgeneeskunde 'de Merel' in Utrecht opgericht. Op de teksten van deze website is het auteursrecht van toepassing. Voor alle op deze website vermelde informatie geldt de algemene disclaimer.

eXTReMe Tracker
Een CO2-neutrale website dankzij Protagonist