Homeopathie, werkt beter dan gedacht!

Homeopathie, werkt beter dan gedacht!

Inleiding

In de homeopathie zijn veel stoffen onderzocht en is gekeken welke symptomen het gebruik (van zeer kleine hoeveelheden) van die stoffen oproept. Die reacties zijn uitgebreid omschreven. Een homeopaat vergelijkt de omschrijvingen van die middelen met de klachten die zijn of haar patiënt heeft. Het middel wat qua klachtenbeeld het meest lijkt op de klachten waar een patiënt last van heeft, wordt aan de patiënt geadviseerd. Door het oorspronkelijke middel te verdunnen en te schudden (potentiëren genoemd) ontstaat de homeopathische vorm van het middel. Het lichaam wordt hierdoor heel subtiel geprikkeld om het zelfgenezend vermogen te activeren bijvoorbeeld om antistoffen aan te maken.
Farmaceutsiche geneesmiddelen onderdrukken vaak de klachten. Dat heeft als gevolg dat de klacht meestal terugkomt als men stopt met het gebruiken van het medicijn. Soms komt de klacht zelfs erger terug dan voordat het medicijn werd gebruikt.

Ik heb een voorkeur voor het gebruik van homeopathische middelen, omdat ze mild zijn en zeer doelgericht. Daarnaast zijn ze goed betaalbaar en milieuvriendelijk. Ik combineer in mijn adviezen ook vaak het gebruik van een homeopathisch middel met een voedingsadvies, een orthomoleculair middel (voedingssupplement) of iets anders uit de lijst van behandelmethoden.

Voorbeeld: Pulsatilla
Pulsatilla is een bekend homeopathisch middel, wat kan passen bij vrouwen die last hebben van onzekerheid en verlegenheid. Het doel van dit middel is onder andere om de hormoonhuishouding te ondersteunen. Het wordt met name geadviseerd bij meisjes die pas zijn begonnen met menstrueren.
Of een middel past bij uw klachten, kan met zo’n korte omschrijving natuurlijk onmogelijk vastgesteld worden. Mogelijk zal een homeopaat op basis van andere aspecten van uw klachten en persoonlijkheid toch een ander middel adviseren.

Werkzaamheid homeopathie

Er zijn al tientallen jaren vele discussies gevoerd over de werkzaamheid van de homeopathie. In mijn visie is het een soort ‘geloofsdiscussie’ geworden met een hoog welles nietes gehalte. Degenen die dol zijn op evidence based onderzoeken met simpel meetbare resultaten verklaren iedereen voor gek die gelooft in homeopathie. Degenen die ervaringen hebben met zeer positieve en indrukwekkende resultaten na het gebruik van homeopathische middelen, zijn degenen die er wel in geloven. Ik hoor dus duidelijk tot de laatste groep, hoewel ik ook erg houd van meetbare resultaten…. Toch houd ik nog meer van middelen zonder bijwerkingen die het ecologisch evenwicht in het lichaam in stand houden of helpen herstellen.

Onderzoek naar werkzaamheid van middelen

Reguliere artsen stellen graag dat hun werkwijze “Evidence Based Medicine” is. Letterlijk vertaald is dit geneeskunde op basis van bewijs. Hiermee wordt nogal eens de suggestie gewekt dat andere methodes niet goed zijn onderzocht. Deels hebben ze daar gelijk in, maar lang niet altijd! Er zijn ook diverse onderzoeken gedaan waarbij homeopathische middelen effectief werden bevonden. Alleen voldoen deze onderzoeken niet aan de eisen van de Evidence Based Medicine.

Natuurlijk is het belangrijk dat er zo verantwoord en doordacht mogelijk gehandeld wordt in de gezondheidszorg, maar kan dit allemaal met dezelfde onderzoeksmethode? Het uitgangspunt bij onderzoek wat voldoet aan de eisen die bij EBM gesteld worden, is namelijk dat van een groep ‘gemiddelde mensen’ een meerderheid vermindering van klachten krijgt bij gebruik van een bepaald middel bij een bepaalde klacht. Er moet bij dit soort onderzoek ook een groep mensen zijn die een nepmiddel krijgt. Daarnaast is het belangrijk dat zowel leden van de onderzoeksgroepen als degenen die het middel overhandigt aan de deelnemer aan het onderzoek, niet weet wie het echte middel krijgt en wie het nepmiddel (dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek).

Is deze methode werkbaar voor de homeopathie of niet?

Het is duidelijk dat EBM met z’n dubbelblind gecontroleerde onderzoeken geen werkbare methode is om de werkzaamheid van de homeopathische geneeskunde te onderzoeken. De homeopathie werkt met middelen die heel individueel aansluiten bij een persoon en die vaak bedoeld zijn om meerdere klachten te verminderen. Praten over ‘gemiddelde mensen’ is vloeken in de homeopathische kerk. Gemiddelde mensen bestaan namelijk niet.

Toch is het begrijpelijk en logisch dat degenen die erg dol zijn op meetbare resultaten van meetbare hoeveelheden stoffen ook enig inzicht kan worden geboden in de resultaten van de effectiviteit van homeopathische middelen. Dat vraagt echter de acceptatie van andere methodes van onderzoek. De ‘black box’ methode zou hieraan een bijdrage kunnen leveren. Bij deze methode verdiept een homeopatisch geschoolde arts of therapeut zich in de problematiek van bijvoorbeeld 100 mensen. Ze adviseren elk van die 100 mensen een bepaald individueel gekozen middel. Dan wordt de groep in twee delen gesplitst en 50 personen krijgen het voor hen uitgekozen middel en 50 personen krijgen een nepmiddel. Ook hierbij mag degene die het middel overhandigt aan de deelnemende patiënt niet weten wie een middel krijgt die past bij het beeld van de klachten en de patiënt en wie een nepmiddel krijgt.

Als er ruimte en geld is voor zulke onderzoeken, dan kan op een meer gelijkwaardige manier de effectiviteit van reguliere en homeopathische middelen worden vergeleken.

Wat zijn indicaties dat homeopathie zou kunnen werken?

Het is onder homeopaten en sommige patiënten een bekend gegeven dat baby’s en huisdieren kunnen reageren op homeopathische middelen. Dieren en baby’s zien echt niet het verschil tussen een regulier medicijn of een homeopathisch middel. Zij zien waarschijnlijk zelfs geen verschil tussen een snoepje en iets wat effect zou kunnen hebben op hun gezondheid. Dat maakt het praten over een placebo-effect bij deze doelgroepen totale onzin.

Er zijn ook mensen die te heftig reageren na het innemen van een homeopathisch middel. Elke therapeut die goed geschoold is kent de richtlijnen hoe hierop gereageerd moet worden.

Er zijn ook mensen bij wie homeopathie niet lijkt te werken. Dat is natuurlijk mogelijk. Er zijn ook mensen die totaal averechts reageren op vrijwel alle reguliere medicijnen. Ieder die goed heeft leren waarnemen weet dat mensen ontzettend verschillend kunnen reageren op vergelijkbare prikkels. Mijn motto is daarom: “Leer je eigen gebruiksaanwijzing kennen, dan kom je het verst.”

Vermindering van kosten gezondheidszorg

Het is in diverse onderzoeken in verschillende landen gebleken dat de patiënten van artsen die naast reguliere gezondheidszorg ook homeopathie of andere vormen van complementaire gezondheidszorg toepassen, goedkoper zijn voor de ziektekostenverzekeraar. De Stichting IOCOB heeft veel van dit soort onderzoeken vermeld op haar website. Dit is het lezen waard voor iedereen die onze toekomstige gezondheidszorg betaalbaar wil houden. De stichting IOCOB had hierover informatie op haar website staan, maar deze website is (voorlopig?) offline.

Verwante onderwerpen in deze website:

Hoofdpijn over de behandeling van hoofdpijn met nosoden, een specifieke groep homeopathische middelen