Kruiden voor de gezondheid

Kruiden voor de gezondheid

Goudsbloem of calendula

Fytotherapie werkt op basis van middelen gemaakt uit kruiden. Kruiden worden door ons mensen al duizenden jaren als geneesmiddelen gebruikt. Bij de oosterse geneeswijzen, zoals de Ayurveda en de Chinese geneeskunde, is deze kennis echter veel beter bewaard gebleven, dan in de westerse culturen. In deze geneeswijzen worden ook veel kruiden gebruikt die in Europese landen groeien en/ of te koop zijn. Curcuma is zo’n kruid, waarover steeds meer bekend wordt hoe effectief het kan zijn bij ontstekingsprocessen, ook bij regulier geschoolde specialisten. Met de groeiende wetenschappelijke kennis, wordt gekeken hoe de opneembaarheid van bijvoorbeeld curcuma kan worden verbeterd.
Daarnaast adviseer ik middelen die zowel kruiden als orthomoleculaire bestanddelen bevatten. Kruiden zijn als het ware geconcentreerde voedingsstoffen en daarom hebben kruiden en orthomoleculaire middelen veel overeenkomsten.

In mijn adviezen streef ik ernaar dat kruidenpreparaten niet langdurig hoeven te worden geslikt, omdat er gewenning kan optreden aan kruiden die langdurig gebruikt worden, waardoor ze minder effectief worden. Daarbij kunnen goede kruidenpreparaten tamelijk prijzig zjn, hoewel dit zeker niet voor alle fytotherapeutische middelen geldt.
Bij seizoengebonden klachten, zoals hooikoorts, hoef je kruiden niet continu te slikken en daarbij zijn kruiden vaak goed toepasbaar. Ook om het lichaam weer ‘schoon’ te krijgen, zoals na een operatie, of voor herstel na een ziekte zijn kruiden prima bruikbaar.

Zowel bij orthomoleculaire als bij fytotherapeutische middelen kan er een wisselwerking zijn met gewone medicatie. Daarom is het belangrijk goed te vermelden welke middelen u slikt en de middelen ook naar elke behandeling mee te nemen. Zo nodig kan ik hierover informatie inwinnen bij apothekers, die zich op dit onderwerp gespecialiseerd hebben.