Energie en gezondheid

Energie en gezondheid

Alles is energie oftewel alles bestaat uit energetische trillingen. Zelfs het zwaarste rotsblok bestaat meer uit leegte en trillingen dan de meeste mensen zich voor kunnen stellen. Materie bestaat uit samenhangende trillingen. Alles wat geen materie is bestaat uit meer chaotische trillingen. De trillingen zien we niet met ons oog. We zijn geneigd alleen waar te nemen wat onze ogen zien.

Mensen en energie

Mensen zijn ook netwerken van energetische trillingen. Als er op één plek iets verandert in ons lichaam, dan heeft dit effect op het hele patroon van trillingen. Onze Westerse gezondheidszorg richt zich veel meer op alles wat meetbaar en wat materieel is. Als iets niet aanwijsbaar is, dan lijkt het niet te bestaan. De visies op gezondheid in China, India of andere vooral Oosterse landen, houden veel meer rekening met die energetische kant van de mens. Zij hebben ook opvattingen over allerlei wisselwerkingen tussen verschillende delen van het menselijk lichaam. Daar heeft de Westerse gezondheidszorg relatief weinig interesse in. Het lijkt echter wel toe te nemen.
Nieuwe natuurkundige inzichten zijn te vinden in de kwantumfysica. Hopelijk gaan die inzichten leiden tot meer integratie tussen Oosters en Westers denken. Want beide denkmethodes hebben waardevolle kanten en kunnen onze gezondheidszorg completer maken.

Kinesiologie en energie       

Kinesiologie is gebaseerd op een combinatie van Oosters en Westers denken. Het betekent letterlijk de leer van de beweging. Met behulp van spiertesten wordt uitgezocht waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt. Wat zijn stressfactoren voor uw lichaam? En wat is versterkend en ondersteunend om die balans te herstellen? Dit wordt uitgezocht met behulp van testbuisjes, waarbij we kijken of de spierspanning wel of niet veranderd onder invloed daarvan. In de testbuisjes zitten stoffen als voedingsmiddelen, vitamines, mineralen en dergelijke. Lees hier meer over de testbuisjes.Het is geen objectieve wetenschap, maar uit ervaring weet ik dat het zeer behulpzaam kan zijn als richtingaanwijzer bij de zoektocht naar een betere gezondheid. Ons lichaam weet beter als ons verstand, wat goed voor ons is. Lees hier meer over kinesiologie…..

Meridianen

Meridianen uit de Chinese gezondheidsleer zijn een soort energetische stromen in ons lichaam. Kinesiologie is onder andere gebaseerd op de leer van de meridianen. Als de energie van een meridiaan laag is, dan voelen we ons eerder vermoeid of in een heftige situatie zelfs ziek. Bij geblokkeerde energie ontstaat er pijn in het lichaam. Energie moet vrij kunnen stromen en bij blokkades is daarbij een probleem.  Bepaalde oefeningen kunnen de energie stimuleren om weer beter te gaan stromen. Daarmee wordt je gezondheid ondersteund. Soms is dat alleen maar tijdelijk, omdat een dieper probleem nog niet is gevonden. Er kan een duurzaam genezingsproces op gang komen, als onderliggende problemen wel zijn gevonden en aangepakt. Het lichaam kan uiteindelijk alleen zichzelf genezen. Daar is regelmatig hulp bij nodig. En helaas is herstel lang niet altijd mogelijk.

Energetische oefeningen en middelen

Oefeningen als Emotional Freedom Techniques (EFT) en andere technieken die ik in mijn praktijk gebruik, zijn gericht op het opheffen van blokkades waardoor energie weer kan gaan stromen. Bij dit soort technieken tik je op bepaalde punten, vaak punten van meridianen, om een soort kalmerende invloed uit te oefenen op het lichaam. Ook bepaalde bewegingen, zoals het in de lucht tekenen van een lemniscaat (een liggende acht) of rondjes maken bij chakra’s die weinig energie hebben, kan een harmoniserende werking hebben op onze energie en daarmee op onze gezondheid.  Bloesemremedies zijn gericht op het beter laten stromen van de energie, met name als er emotionele pijn is ontstaan door stressvolle gebeurtenissen. Sommige relaties kosten je meer energie, dan ze je opleveren. Emotionele pijn geeft vaak een vorm van verkramping die onze energie ontregelt.

De kinesiologe en de patiënt

Ook de patiënt/ cliënt en de kinesiologe, u en ik,  zijn mensen die uit trillingen bestaan. De theorie bij kinesiologisch testen is, dat de energieën van beide personen contact kunnen maken. Dit klinkt vaag, ik besef het. Ik heb zelf wel 20 jaar ‘last gehad’ van deze vage kant van mijn kinesiologische werk. Mijn scheikundeleraar vond ooit dat ik scheikunde moest gaan studeren. Dat leek me helemaal niets; ik had mezelf al lang bewezen dat ik logisch kon denken. Pas toen ik jaren geleden in de reguliere gezondheidszorg terecht kwam, nam ik veel materieel denken waar. Ik zag dat bij andere patiënten, maar ik heb het ook zelf ervaren als mishandeling. Toen verdween mijn gevoel van twijfel aan mijn werkwijze. “Je weet nooit hoe een koe een haas vangt” maar zo verwierf ik meer zelfvertrouwen in mijn werkwijze dan 20 jaar scholing me had opgeleverd.

Testbuisjes die een alarmsignaal oproepen

In het kinesiologische deel van het consult werk ik met testbuisjes. Die bevatten vooral gehomeopathiseerde stoffen. Gehomeopathiseerde stoffen zijn de energetische vorm van ‘materiële’ stoffen. Ik vraag eigenlijk aan uw energie, of de stof in het buisje als een onveilige energie of als een veilige energie wordt ervaren. Als het een veilige stof is, dan is er verder in het consult geen aandacht voor nodig. Als het geen veilige stof is, dan zoek ik middelen of andere mogelijkheden om de energie te ondersteunen. Het doel van die werkwijze is het analyseren van het onveilige signaal en vervolgens een manier te zoeken om het signaal te neutraliseren. Dat moet tot gevolg hebben dat uw klachten zoveel mogelijk verdwijnen. Soms kan er een advies uitrollen om bepaalde voeding niet meer te gebruiken, omdat uw lichaam dat blijft ervaren als een bedreigende stof. Dan leidt het gebruik van die voeding bij u blijkbaar tot klachten. Als dat zo is, dan bespreken we ook wat goede vervangingen zijn om wel voldoende variatie te houden in uw voeding.