Emoties en gezondheid

Emoties en gezondheid

Het is algemeen bekend dat emoties een rol kunnen spelen bij het ontstaan van lichamelijke klachten. Het omgekeerde is veel minder bekend: lichamelijke problemen kunnen emotionele onbalans veroorzaken of versterken. Hieronder vindt u informatie over de manieren waarop dit in praktijk de Merel wordt aangepakt, als dat bij uw klachten past.

Lichamelijke oorzaken onbalans

Wij beginnen meestal eerst met checken of er (ook) lichamelijke oorzaken zijn voor emotionele labiliteit, depressies en dergelijke. Als er sprake is geweest van langdurige stress, dan kunnen de bijnieren ‘overwerkt zijn geraakt’. Zij moeten voldoende stresshormonen aanmaken. Stresshormonen helpen je om adequaat met stress om te gaan. Maar als de bijnier overwerkt zijn geraakt, dan word je steeds gevoeliger voor stress. Dit kan onder andere gemeten worden met een onderzoek naar cortisol, één van de stresshormonen. Lees hier meer over dit onderzoek.

Darmen zijn een tweede zenuwstelsel

Darmen hebben een relatie met het zenuwstelsel. In de Oosterse geneeswijzen worden de darmen “the second brain” genoemd (de tweede hersenen). In de Westerse geneeswijzen is dit onderzoek ook al circa 70 jaar bezig. De moderne Westerse en traditionele Oosterse visie komen steeds dichter bij elkaar!
Overgevoeligheid voor gluten (regelmatig in combinatie met zuivel) wordt onder andere in verband gebracht met (een deel) van de oorzaken van depressie, schizofrenie en autisme. De erfelijke vorm kan leiden tot het Down-syndroom. In lichtere gevallen kan overgevoeligheid voor gluten de oorzaak zijn van behoorlijke vermoeidheid en/ of sterke emotionele gevoeligheid. Snel overprikkeld zijn kan hier vooral bij horen. Lees hier meer over glutenovergevoeligheid.

Darmcellen maken ook hormonen aan of stofjes die er op lijken.  Ze zijn bekend als stofjes die in de hersenen voorkomen, maar de darmcellen maken er veel grotere hoeveelheden van aan. Lees hier meer over ontlastingsonderzoek en de relatie met deze stoffen.

Lekkende darm en gevolgen daarvan

Een lekkende darm/ leaky gut kan leiden tot een overactief immuunsysteem, allergieën, hooikoorts, maar ook tot klachten van het bewegingsapparaat, zoals ontstekingen van gewrichten. Depressie hoort ook bij dit rijtje, want het wordt steeds duidelijker dat er (lichte en/ of chronische) ontstekingen betrokken zijn bij stemmingsproblematiek. Door verandering van voeding en middelen die helpen om de darmwand te herstellen, kan veel gezondheidswinst worden behaald. Lees hier meer over ontlastingsonderzoek.

Problemen met suikergehalte in bloed of andere stofwisselingsproblemen

Hypoglycemie (een wisselende bloedsuikerspiegel) kan leiden tot wisselende stemmingen en depressie, in ernstige gevallen tot psychiatrische klachten. Lees hier meer over hypoglycemie.
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de stofwisselingsstoornis pyrrolurie, mogelijk in combinatie met een allergie, waardoor je via de urine B-vitamines en bepaalde mineralen kwijtraakt. De gevoeligheid voor stress kan hierdoor toenemen, mede omdat deze aandoening vaak samen gaat met vermoeidheid. Ook de hormonen raken uit balans. Vrijwel iedereen kent wel de emotionele buien die rond de menstruatie op kunnen treden; er is een duidelijke relatie tussen hormonen en emoties. In ernstige gevallen leidt deze stofwisselingsstoornis tot schizofrenie. Een andere naam voor pyrrolurie is kryptopyrrolurie.

Emotionele oorzaken

Als vuistregel kun je stellen dat de meeste mensen zelf wel enigszins weten of hun klachten worden veroorzaakt door vervelende gebeurtenissen (mogelijk in hun jeugd) of dat ze klachten hebben terwijl ze nauwelijks verband zien met de gebeurtenissen die ze meemaken/ mee hebben gemaakt. Als dit laatste het geval is, kan er sprake zijn van emoties uit het onderbewuste, verdrongen ervaringen of van lichamelijke oorzaken die leiden tot emotionele onbalans. De onderstaande informatie is vooral gericht op emotionele oorzaken van klachten.

Aanpak in de praktijk

Emoties kunnen onbewust zijn en veroorzaken dan vaak lichamelijke klachten. Zie: Lichamelijke gevolgen van stress. Je kunt emoties ook al grotendeels verwerkt hebben/ op een rijtje hebben wat er allemaal gebeurd is e.d., maar toch nog op energetisch niveau belast zijn met de gevolgen van een conflict, trauma etc. Deze gevolgen kunnen leiden tot zowel lichamelijke als emotionele klachten.

De meeste westerse mensen begrijpen niet goed wat energie inhoudt in relatie tot gezondheid. Behalve het gevoel van vermoeidheid natuurlijk, dat kennen we allemaal wel. Als je eerst meer wilt snappen wat energie in relatie tot gezondheid in vredesnaam in houdt, lees dan eerst dit.

Energetische technieken

In de praktijk wordt gewerkt met een aantal energetische technieken, die ook een uitstekende aanvulling kunnen zijn op behandeling door een psycholoog of psychotherapeut. Deze technieken werken zowel goed bij onbewuste of nauwelijks bewuste emoties als bij recente heftig emotionele ervaringen. Het zijn technieken die meestal tijdelijk werken, maar soms is dat het enige wat er op korte termijn mogelijk is. Sommige problemen vragen veel tijd om opgelost te kunnen worden. Sommige problemen zijn onoplosbaar. Dan is het prettig om dit soort technieken te kunnen hanteren.

Emoties uit het onderbewuste

Een specifieke groep emoties, zijn emoties die je van je ouders overgenomen hebt. Je bent je vaak niet bewust van dat soort emoties. En die kunnen ze weer van hun ouders hebben overgenomen. Ook als ouders vinden dat ze een ‘gelukkige jeugd’ hebben gehad, kan er toch sprake zijn van klachten die met vorige generaties te maken hebben. Hierdoor kunnen patronen in je leven zijn ontstaan, die je als ongewenst ervaart, lees hier meer over.

Emoties die je wel kent

Margreet Chardon werkt ook met methodes die in coachingsgesprekken worden gebruikt, zoals de ‘kernkwaliteit-kwadrant’ en de bespreking van je rol in relaties als kind, volwassene of ouder. Deze zijn vooral bedoeld om je emoties beter te begrijpen. Als je begrijpt waardoor problemen van jezelf of de ander zijn ontstaan, dan kun je het makkelijker hanteren en/ of verwerken. Verwerkte emoties beperken de lichamelijke schade die bij stress altijd ontstaat. Deze vorm van emotionele coaching is dus altijd óók gericht op de lichamelijke gezondheid.
Bij de informatie over de relatie tussen organen en emoties staan ook enkele communicatie-adviezen, die kunnen bijdragen aan een vermindering van de emotionele stress die ontstaat bij de onmacht die mensen vaak ervaren als de ander hen niet begrijpt/ als ze zich niet begrepen of gezien voelen.

Middelen die ondersteuning bieden bij emotionele onbalans

Ook zijn er middelen die ondersteuning geven bij klachten als depressie, angst of stemmingswisselingen. De middelen lijken het meest op homeopathische middelen. Ze onderdrukken de symptomen dus niet, maar zijn gericht op het ontspannen van verkrampte delen van de hersenen. Je hebt er vaak maar 1 potje van nodig, dus je zit niet jarenlang vast aan weer een nieuw soort ‘medicijn’. Er wordt kinesiologisch getest wat zinvol is. Uitgangspunt daarbij is natuurlijk altijd wat de cliënt zelf wil bereiken met de behandeling. Hieronder staan een aantal voorbeelden van de genoemde technieken met links naar uitgebreidere informatie daarover.

Kinesiologie is een testmethode waarbij met spiertesten wordt gekeken wat stressfactoren voor je zijn en wat je versterkt. Lees hier meer

Energetische aanpak:

Vermindering van emotionele stress

Een belangrijke energetische techniek die Margreet Chardon gebruikt heet “Emotional Stress Release”. Deze is goed bruikbaar als je door (onduidelijke) spanningen, ontstaan vanuit vroegere ervaringen, in het heden niet in staat bent goed te reageren op bepaalde situaties. Met informatie over deze techniek, kan je dit soort stress beter begrijpen en het helpt vaak de spanningen te verminderen of zelfs helemaal op te lossen. De tekst wordt waarschijnlijk pas echt concreet en begrijpelijk als je dit in aanvulling op een behandeling leest. Daarnaast maakt zij gebruik van EFT (emotional freedom techniques), testen van chakra’s e.a. technieken. Ook kan er met behulp van radionica (Core Energetix-apparaat) getest worden.

Energetische technieken, dat klinkt waarschijnlijk vaag. Sommige dingen moet je ervaren voor je het begrijpt, maar hier vind je wat uitleg over enkele energetische ontspanningstechnieken. En er is informatie te vinden over de relatie tussen energie en gezondheid. 

Relatie tussen emoties, organen en communicatie

In de Oosterse geneeswijzen zijn er verbanden gelegd tussen bepaalde emoties en bijbehorende organen/ meridianen. Het is heel ’toevallig’ dat daar in ons taalgebruik overeenkomstige verbanden bestaan. Bijvoorbeeld de lever(meridiaan) en boosheid horen volgens de Chinese geneeswijzen bij elkaar. In het Nederlands bestaat de uitdrukking “wat heb je op je lever?” En “je gal spuwen”. Hierin staan onder andere adviezen voor communicatie die problemen bij boosheid beter hanteerbaar pogen te maken. Meer informatie lezen over het verband tussen organen en bepaalde emoties en adviezen betreffende communicatie hierbij? Klik hier.

Coaching:

Kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging

In de consulten maakt Margreet Chardon ook vaak gebruik van schema’s met kernkwaliteiten en kernkwadranten, om inzicht te krijgen in eigenschappen die je van jezelf vervelend of belemmerend vindt. Of om erachter te komen waarom je elke keer in dezelfde valkuil rolt. Wat is de positieve pool van die moeilijke eigenschap (van jezelf of die ander)? Is het ontstaan omdat je ergens anders allergisch voor bent? Waar komt die allergie vandaan en is die te relativeren? Wat is je uitdaging en waarom lukt het zo moeilijk om dat te doen? Waarom kom je bij persoon A altijd dit probleem tegen en bij persoon B een ander patroon? Wat is de wisselwerking tussen verschillende mensen? Hoe kun je daar meer inzicht in krijgen, zodat het probleem minder groot wordt? Het is grappig dat mensen soms verbijstering ervaren dat ik hun eigen problemen of problemen van hun partner/ collega/ familielid zo goed kan ‘raden’ tijdens het maken van zo’n kernkwadrant. Blijkbaar zit er meer logica in onze emotionele patronen als dat we vaak denken. Meer informatie over deze methode, ontwikkeld door D. Ofman, vind je hier.

Je rol in een relatie

Ieder mens heeft in relaties een aantal eigenschappen/ opvattingen/ verantwoordelijkheden. In een privérelatie is er ruimte voor andere eigenschappen als in je werksituatie. Er is bijvoorbeeld meer ruimte voor kwetsbaarheid in een privérelatie. Sommige mensen schieten daarin door. Je kunt teveel verzorgd of beschermd willen worden door je partner of je hebt een partner die jou teveel wil verzorgen. Dat kan een tijd heel prettig zijn, maar een partner die erg gericht is op verzorging kan je ook gaan bemoederen. Dat kan beklemmend worden. Een partner die heel beschermend is naar jou, kan je ook een beetje zielig gaan vinden. Dan bestaat het risico dat je niet meer helemaal als volwaardig wordt gezien. Mensen die hoog gevoelig zijn, kunnen door anderen als te kwetsbaar worden ervaren. Maar hoog gevoeligheid heeft een kwetsbare en een sterke kant! De rol van beschermer kan ontaarden in dominant/ overheersend gedrag. Een partner die graag beschermd wil worden, kan ‘een loden last’ worden.

Kernbegrippen bij je rol in een relatie

Er zijn kernwoorden bij ‘kinderlijk’ gedrag, ‘de rol van ‘ouder’ (beschermer/ verzorger) en de rol van ‘volwassene’. Voor volwassenen is deze laatste rol het meest evenwichtig; je neemt een ‘gezonde portie verantwoordelijkheid’ voor jezelf en de ander, maar hebt ook respect voor de vrijheid van de ander en verlangt ook respect voor je eigen vrijheid.
Het gaat er daarbij niet om een oordeel te vellen, maar om te kijken wat de oorzaken zijn dat je in een ongewenste rol ‘vast blijft zitten’ of vastgehouden wordt. Hoe kom je daar weer uit? Bijgaande tekst wordt waarschijnlijk pas echt concreet en begrijpelijk als je het leest in aanvulling op een behandeling. Klik hier. Dit is een Word-document. Klik bij de link op de rechtermuisknop om het af te drukken.

Tweede generatieproblematiek

Een veel voorkomende, maar relatief onbekende oorzaak van het blijven vastzitten in de ouder- en/of kind-rol is het oorlogsverleden van je ouders, als je tussen circa 1945 en 1965 geboren bent. Als je tussen circa 1936 en 1945 bent geboren heb je mogelijk zowel last van eigen oorlogstrauma’s als die van je ouders. (Als je nog vroeger geboren bent heb je waarschijnlijk vooral met je eigen verleden te maken.) Onverwerkte gevoelens van je ouder(s) kunnen veel onbewuste gevoelens bij jezelf veroorzaken. Hier lees je meer over het probleem dat je kan hebben als je ouder(s) last hebben van onverwerkte emoties uit de oorlog en hier over de gevolgen voor de rol die hun kind daardoor kan innemen in relaties. Het is de bedoeling dat hierover op termijn meer informatie komt te staan op deze website.

Ondersteunende middelen bij stress

Als emotionele problemen of stress de oorzaak zijn van klachten, kan het zinvol zijn ook middelen toe te passen die het lichaam ondersteunen om beter met de spanningen om te kunnen gaan. Naast bloesemremedies adviseer ik fytotherapeutische middelen, als die effectief uittesten. Bij depressie is bijvoorbeeld het bekende kruid hypericum (Sint Janskruid, zie hiernaast) zeer effectief. Het ondersteunt de lever, die vaak betrokken is bij depressie, echter zo goed dat de lever gangbare medicijnen te snel kan gaan afbreken, waardoor ze minder tijd hebben om effect te hebben. Voorzichtig dus met dit middel als je zelfmedicatie wilt toepassen en gangbare medicijnen, ook de anticonceptiepil, gebruikt. Ga daarvoor naar een deskundige! Lees hier meer over het gebruik van kruiden onder andere bij stress.

Homeopathie en orthomoleculaire middelen

Ook homeopathische middelen vitamines en mineralen kunnen ondersteunen bij emotionele klachten. Je wilt voorkomen dat je lichaam uitgeput raakt. Want dat verergert emotionele onbalans. Dan is het goed om extra vitamine B en C te nemen. Deze stoffen heeft het lichaam die in grotere hoeveelheden nodig bij de aanmaak van stresshormonen. Het lichaam maakt ook stresshormonen aan bij lichamelijke stress, bijvoorbeeld als iemand pijn heeft. Als er zowel sprake is van lichamelijke stress (ziekte of pijn) en emotionele stress, dan is het risico op tekorten erg groot! Lees hier meer over homeopathie. Lees hier meer over orthomoleculaire middelen

Voorbeeld: magnesium

Mensen die veel piekeren  verbruiken door het piekeren ook veel magnesium. Bij sommigen heeft dit zenuw tics tot gevolg. Magnesium is nodig bij het ontspannen van spieren. Bij stress trekken veel mensen hun schouders bijvoorbeeld op of ze ballen hun vuisten onbewust. Ook kunnen mensen gaan piekeren. Aantrekken van spieren en piekeren kost het lichaam veel magnesium.
Magnesium (in een goed opneembare vorm) kan snel helpen om tics of andere spierkrampen als gevolg van stress te laten verdwijnen, doordat de spier weer genoeg magnesium heeft om zich te kunnen ontspannen.

Verwante onderwerpen in deze website:

Bloesemremedies, middelen die je kunnen helpen ‘het kwartje te laten vallen’. Je weet al wel wat je probleem is, maar het dringt nog niet genoeg door om ook je gedrag te veranderen. Bloesemremedies kunnen hierbij ondersteuning bieden.
Lichamelijke gevolgen van stress. Zit het tussen je oren?
De Buteykomethode bij vermoeidheid, stress, slapeloosheid en hyperventilatie.