Doelstelling van de praktijk

Doelstelling van de praktijk

Praktijk de Merel streeft naar een synthese tussen verschillende visies op gezondheid en de zorg daarvoor. De reguliere visie die uitgaande van alles wat meetbaar is, heeft een sterke kant (streven naar wetenschappelijke inzichten), maar ook een zwakke kant (het niet meetbare kan intens belangrijk zijn voor mensen en een grote impact hebben op hun gezondheid).  Iedere arts of therapeut vormt zijn of haar eigen visie op basis van scholing en ervaring. Samenwerking met andere therapeuten en praktijken is mede daarom belangrijk, dat inspireert en voorkomt dat je een tunnelvisie ontwikkelt.
De visie van Margreet Chardon is gebaseerd op een combinatie van oosterse en westerse inzichten. Globaal zou je kunnen zeggen dat in de oosterse geneeskunde ‘wijsheid en eeuwenoude inzichten’ een belangrijke plaats innemen. In de westerse reguliere gezondheidszorg staat wetenschap in een hoog vaandel.

Voeding

Voeding vormt een belangrijke basis voor de praktijk. Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaring is gebleken dat voeding met laag glycemische waarden belangrijke gezondheidsvoordelen biedt. Ook in de reguliere gezondheidszorg krijgt dit steeds meer aandacht (leefstijlgeneeskunde).

Door jarenlange praktijkervaring, waarbij veel gebruik is gemaakt van ontlastingsonderzoek, is gebleken dat gluten uit tarwe en enkele andere granen voor veel meer mensen een probleem vormen, dan in de reguliere gezondheidszorg bekend is. De testen bij huisartsen en ziekenhuizen lijken niet alle problemen aan het licht te brengen, maar deze testmethodes lijken wel te verschuiven in de goede richting, doordat er steeds meer verschillende testen worden gedaan.

Kinesiologie en laboratoriumonderzoeken

Praktijk de Merel streeft naar het bieden van een aanbod van onderzoeken en testen die meer duidelijkheid bieden welke voeding voor ieder individu de beste gezondheid oplevert. Kinesiologie is een praktische richtingaanwijzer en laboratoriumonderzoeken kunnen dit zo nodig prima aanvullen.

Darmen zijn ’the second brain’

In de oosterse geneeskunde is al eeuwenlang bekend dat er een sterke relatie is tussen de darmen en de psyche. Dit is inmiddels bevestigd via westers wetenschappelijk onderzoek. De laatste decennia komt er ook steeds meer gezamenlijk onderzoek van oosterse en westerse universiteiten e.d. onder andere naar dit onderwerp. Beide richtingen hebben hun eigen specialiteiten en kwaliteiten.

Emotionele aspecten kunnen invloed hebben op de vertering en daarmee indirect op de kwaliteit van de darmen en het zenuwstelsel/ onze hersenen. Andersom kan de kwaliteit van onze spijsvertering en onze hersenen veel impact hebben op onze emoties. Kijken waar een handvat te vinden is om de gezondheid te versterken is een boeiende uitdaging!