Buteyko ademhalingstherapie

Buteyko ademhalingstherapie

De Buteyko methode werd ontwikkeld door de Russische arts en fysioloog Konstantin P. Buteyko, geboren in 1923. In 1945 ging hij medicijnen studeren in Moskou. In zijn derde studiejaar kreeg hij de opdracht de ademhaling van zieke mensen te bestuderen. Deze opdracht verrichte hij bij patiënten, waarvan werd verwacht dat ze niet meer lang zouden leven. Honderden uren zat hij naast het bed van patiënten en observeerde hun ademhalingspatronen. Zo ontdekte hij dat hoe slechter de toestand van een patiënt was, hoe luidruchtiger, zwaarder en dieper zij adem haalden. Op het laatst was Buteyko zelfs in staat aan de ademhaling van een patiënt te zien hoe lang hij nog ongeveer zou leven.
Door ernstige gezondheidsproblemen bij zichzelf, een levensgevaarlijke nieraandoening, kwam hij op het idee om zijn gezondheid te proberen te verbeteren door zijn ademhaling, die al behoorlijk intensief was, te verminderen. Toen de  experimenten met zichzelf succesvol bleken, is Buteyko ook anderen gaan adviseren om deze ademhalingsprincipes toe te passen. Zo is in de loop der tijd een steeds beter bestudeerde en uitgewerkte methode ontstaan.
In Australië, Engeland en vele andere landen wordt deze methode steeds meer toegepast, met name voor patiënten met astma, hooikoorts, longemfyseem, bijholte ontstekingen en hyperventilatie klachten. In mijn praktijk adviseer ik de methode ook bij andere aandoeningen als ik uittest met kinesiologie dat dit relevant is.  Ik vind de methode ook effectief bij stressklachten, zoals angsten en slaapproblemen.

Verwante onderwerpen in deze website:

De Buteyko methode, uitgebreide informatie over oorzaken en gevolgen van te intensieve ademhaling en doel van de oefeningen.
Mensen die vaak last hebben van een verstopte neus bijvoorbeeld bij hooikoorts, astma, hyperventilatie en andere bovengenoemde klachten; Buteyko’s theorie en een oefening hierbij.
De Buteykomethode bij vermoeidheid, stress, slapeloosheid en hyperventilatie.