Bijnier onderzoek

Bijnier onderzoek

Artsen zeggen vaak dat een probleem ’tussen je oren’ zit. Dat zou betekenen dat ze het beeld hebben dat stress de oorzaak is van je klachten. Een groot deel van de gezondheidsklachten hebben volgens mij een relatie met stress, maar dat houdt niet in, dat er sprake is van inbeelding. En het kan ook omgekeerd zijn, de gezondheidsklachten veroorzaken stress. Waar begint het en waar gaat het naar toe?

Is stress ook te meten?

De bijnier maakt de stresshormonen aan. Adrenaline is het hormoon wat als eerste verhoogd raakt bij stress. Als de stress langer duurt dan is cortisol aan de beurt om je te helpen met de stressvolle situatie om te gaan.

Adrenaline

Adrenaline wordt heel snel aangemaakt en ook erg snel weer afgebroken. Het is dus niet te meten, omdat het zulke verschillende waardes kan hebben binnen korte tijd.

Cortisol

Cortisol is wel te meten.  De huisarts vraagt maar incidenteel bloedonderzoek aan naar cortisol. Bij de uitslagen die ik daarvan heb gezien was de waarde altijd goed. Het onderzoek levert dus zelden zinvolle informatie op.

Ook cortisol kan overdag variëren, maar er zijn wel bekende referentiewaarden voor diverse tijdstippen van de dag. Een eenmalige meting levert te weinig informatie op. Laboratoria die dit soort onderzoeken doen, gebruiken vrijwel allemaal speekseltesten. Hierin is de cortisol goed te meten. Een meting op 4 tot 5 momenten per dag levert wel zinvolle informatie op.

Aanvraag via praktijk de Merel

Het is mogelijk via praktijk de Merel zo’n onderzoek aan te vragen. Een onderzoek met 5 testmomenten kost circa
€ 110,= Euro en de kosten zijn helaas zelden te declareren bij uw verzekeraar. Er is ook nog onderzoek mogelijk naar DHEA, een ander bijnier hormoon. Dit geeft vooral informatie over de mate waarin het lichaam in staat is zich aan te passen aan de stress. Er is zowel een onderzoek mogelijk met één test als met 5 testmomenten op een dag. Dat laatste geeft weer meer zinvolle informatie, maar de kosten hiervan bedragen circa € 130,=.

Wilt u zo’n onderzoek, mail me dan.